Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YÖNTEM, TEKNİK, STRATEJİ VE YAKLAŞIMLARA YÖNELİK YETERLİKLERİ
Bu çalışma, Türkçe öğretmenliği bölümü öğrencilerinin yöntem, teknik, strateji ve yaklaşımlara yönelik yeterliklerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu durum, hem öğretmen adaylarının yöntem, teknik, strateji ve yaklaşımlara yönelik yeterliklerini ortaya koyabilir hem de Türkçe dersinde uygulamaya yönelik olarak bakış açılarını ortaya çıkartabilir. Böylelikle, öğretmen adaylarının Türkçe derslerinin giriş, geliştirme ve değerlendirme süreçlerinde yöntem, teknik, strateji ve yaklaşım temelli olarak bilgi düzeyleri belirlenebilir. Bu araştırma, Türkçe öğretmenliği bölümü öğrencilerinin yöntem, teknik, strateji ve yaklaşımlara yönelik yeterliklerine ilişkin cinsiyet ve sınıf düzeyi farklılıklarının incelendiği kesitsel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu uygun örnekleme yoluyla seçilen Amasya Üniversitesi'nin Türkçe Eğitimi bölümüne devam etmekte olan 189 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, genel bilgi formu ve öğrencilerin bildikleri teknik, yöntem, strateji ve yaklaşımları belirlemeye yönelik olarak ise dört sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Araştırmaya konu olan veriler bilgisayar ortamına aktarılmış ve istatistiksel analizler SPSS 23 programı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Bu yönüyle, ilk olarak, öğrencilerin verdikleri yanıtlar frekans ve yüzdeler kullanılarak sınıflandırılarak en yüksek frekansa sahip beş yanıt rapor edilmiştir. Analizin ikinci aşamasında, öğrencilerin her bir sınıf düzeyinde verdikleri yanıtlardan doğru olanlara ayrı ayrı olarak 1 puan, yanlış olanlara ve boş bıraktıklarına ise 0 puan verilerek her bir öğrencinin yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklere yönelik bilgi düzeyleri belirlenmiştir. Bununla birlikte, öğrencilerin bu bilgi düzeylerinin cinsiyete ve sınıf düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığı belirleyebilmek amacıyla sırasıyla Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis H testi kullanılmıştır. Bu araştırma sonucunda ise, Türkçe öğretmeni adaylarının farklı teknik, yöntem, strateji ve yaklaşımlarla ilişkili bilgi düzeylerinin oldukça düşük olduğu ortaya çıkartılmıştır.

Keywords
Türkçe öğretmeni adayları, yöntem, teknik, strateji ve yaklaşım

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri