Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


GÖREV TEMELLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN TÜRKÇENİN İKİNCİ DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KULLANIMI, ÖZELLİKLERİ VE İŞLEVLERİ
Günümüzde ikinci bir yabancı dili öğrenme durumu daha önce görülmediği kadar ihtiyaç hâlini almıştır. Bireyler turizm, ticaret, eğitim vb. alanlarda ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve çalışma alanlarında daha etkin olabilmek için ikinci bir dili öğrenmek istemektedirler. Bu isteklerin bir sonucu olarak gezip görmek istediği veya eğitimini sürdürmek istediği ülkeye gitmekte ve kendini hedef dili öğrenme ortamında bulmaktadır. Bu amaçlarla Türkçeyi öğrenmek isteyenler de Türkiye’ye gelmekte ve Türkçe öğrenmektedirler. Bu çerçevede Türkçe öğrenme durumunda olan birçok insan Türkçe öğreten kurumlara başvurmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenmek isteyen öğrencilerin anlama ve anlatma, özellikle de dinleme ve konuşma becerilerini kazanarak etkili bir şekilde kullanma yeterliğine ulaşmalarında görev temelli öğrenme uygulamalarının önem ve işlevine dikkat çekmektir. Bu amaçla çalışmada, Türkçenin ikinci dil olarak öğretimi ve öğreniminde amaçlanan kazanımlara ulaşılmasında öğrenen özerkliği anlayışıyla uygulanması planlanan görev temelli öğrenme ortamlarının tasarlanması, hayata geçirilmesi ve uygulamalar sırasında yer verilebilecek etkinliklere değinilmektedir.

Keywords
Türkçenin ikinci dil olarak öğrenimi, görev temelli öğrenme yöntemi, öğrenme ortamları, öğrenci.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri