Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE ÖĞRENEN TÜRK LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SÖZCÜK MİKTARLARIYLA YABANCI DİL BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Bu çalışma yabancı dil olarak İngilizce öğrenen Türk Lise öğrencilerinin sözcük miktarlarıyla yabancı dil becerileri arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Çalışmaya 16 ve 18 yaş aralığında 34 lise öğrencisi katılmıştır. Bu katılımcıların dil becerileri Cambridge First Certificate English Exam (FCE) ile sözcük miktarlarları ise Sözcük Seviye Testi (VLT, 2k-10k) (Schmidt, Schmidt & Clapham, 2001) ile belirlenmiştir. Katılımcıların sözcük sınavından aldıkları puan ile İngilizce yeterlilik sınavının içerisinde yer alan her bir dil becerisinden aldıkları puanlar arasındaki ilişki SPSS 16.0 programında yer alan Pearson Product moment korelasyon istatistiği kullanarak incelenmiştir. Çalışmanın sonuçları katılımcıların birçoğunun tanıma boyutunda İngilizce’de en sık yer alan ilk 2000 ve 3000 sözcüğe sahip olduğunu ve sahip oldukları sözcük sayıları ile her bir dil becerisi arasında orta seviyede, olumlu ve anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Elde edilen sonuçlar aynı zamanda katılımcıların tanıma boyutundaki sözcük sayılarının en çok konuşma becerilerini yordaladığını göstermektedir. Bu da yabancı dil olarak İngilizce öğrenen Türk Lise öğrencilerinin tanıma boyutundaki sözcük miktarlarının en çok yabancı dilde konuşma becerileriyle ilişkili olduğunu göstermektedir. Çalışmanın sonunda ortaya çıkan sonuçların olası sebepleri açıklanmış ve sonuçlar doğrultusunda gelecek çalışmalar için bazı önerilerde bulunulmuştur.

Keywords
Sözcük boyutu, Dil becerileri, Yabancı dil olarak İngilizce öğrenen Türk öğrenciler

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri