Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


EDİMSEL YETİ VE GÖREV-TEMELLİ DİL ÖĞRETİMİ: İLETİŞİMSEL İŞLEVLERİN TÜRK YABANCI DİL ÖĞRETİMİ BAĞLAMINDA ÖĞRETİMİNİN ÖNEMİ
Bu betimleyici çalışma, İngilizcenin yabancı dil olarak öğrenildiği sınıflarda, Görev-Temelli Dil Öğretiminin nasıl uygulanacağına ışık tutmayı amaçlamaktadır. Çoğu yabancı dil öğretimi alanında ve Türkiye’de de olduğu gibi iletişimsel yeti göz ardı edildiği ve sadece dilbilgisi yetisi önemsendiği için yabancı dil öğretiminde edim bilim çalışmaları çok gelişen ve canlı bir araştırma alanına sahiptir. Yabancı dil öğretmenlerinin sınıfta çoğunlukla yaptığı şey sadece dilbilgisi öğretimidir, bu her ne kadar inkâr edilemez şekilde önemli olsa da etkili iletişim becerilerinin öğretimini olası kılmamaktadır. Öğrenci projeleriyle sınıf içi tartışmalarla hem yapı, işlev ve de etkinin doğal dil kullanımıyla dilin “yapısal, işlevsel ve etkisel gücünün öğretimi, öğrencileri etkili iletişim kurabilenler haline getirebilir. 1980 lerde İletişimsel Dil Öğretimi ortaya çıktıktan sonra, günümüzde, en azından otuz yıldır, bu alanda uğraşan insanlar İletişimsel Yaklaşımın eksikliklerini giderme peşindedirler. İletişimse yöntemin eksikliklerini gidermede pek çok metod üretilmiş olmasına rağmen, İletişimsel yöntemin çok az bir bölümüne katkı sağlamıştır. Diğer yandan Prabhu tarafından dil öğretimi çevrelerine sunulan Görev-Temelli Dil Öğretimi İletişimsel yöntemin geride bıraktığı eksiklikleri tamamlamada geniş bir alana hitap etmektedir. Bu nedenle, bu özel çalışma, ders kitapları analizi ve sınıf gözlemleri aracılığıyla Türk Yabancı Dil Öğretmenlerinin farkındalığını artırmanın yollarını arayacaktır. Kısa vadede, mevcut çalışma "Yapı Öğretimine Odaklanma" dil öğretiminin sonucunda ortaya çıkan sorunların üstesinden gelmek için çözümler sunacaktır.

Keywords
Pragmatik Yeterlilik, İletişimsel İşlevler, Göreve Dayalı Dil Öğretimi, İletişimsel Dil Öğretim

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri