Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE TASNİFİ
Dil öğretimi, özellikle de yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi, son yıllarda popüler bir konu olmuştur. Türkçenin nasıl öğretileceği, sürecin başarısının daha iyiye nasıl götürüleceği ile ilgili çalışmalar büyük bir önem arz etmektedir. Alanda yapılan çalışmaların hangi yöndeki eksikleri tamamladığı, yapılacak çalışmaların yabancılara Türkçe öğretiminin hangi eksik yönünü tamamlaması gerektiği, üzerinde durulması gereken önemli konulardır. Çalışmanın amacı, yabancılara Türkçe öğretimi alanında 1923-2017 yılları arasında yapılan akademik çalışmaları (kitap, tez, makale, bildiri) farklı değişkenlere (hedef kitleye, konularına ve yapıldığı yıllara) göre tasnif etmektir. Bu doğrultuda konuyla ilgili yapılan yüksek lisans ve doktora tezleri, makaleler, basılan kitaplar ve bildirileriler incelenmiştir. Çalışma nitel araştırma yöntemine göre düzenlenmiş olup doküman inceleme tekniği kullanılmıştır. İlk olarak yabancılara Türkçe öğretimi üzerine yapılan tüm araştırmalara ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmalar yüksek lisans ve doktora tezleri, makaleler, kitaplar ve bildiriler olarak tasnif edilmiştir. Bir sonraki aşamada bu çalışmalar, hedef kitleye, konularına ve yapıldığı yıllara göre tasnif edilmiştir. Verilerin sunulmasında yüzde ve frekans kullanılmıştır. Çalışma sonucunda yabancılara Türkçe öğretimi alanında yapılan 365 kitap, 235 tez, 270 makale ve 203 bildiri olmak üzere toplam 1073 akademik çalışmaya ulaşılmıştır. Konularına göre yapılan tasnifte çalışmaların 498'i 11 ayrı konuda; 575'i ise genel konularda yazılmıştır. Çalışmaların 95'i 1923-1990 yılları; 229'u 1991-2000 yılları; 468'i 2001-2010 yılları; 279'unun da 2010-2017 yılları arasında yazıldığı tespit edilmiştir.1073 çalışmanın 27'si iki dilli Türk çocukları; 48’i Türk soylular; 153’ü ikinci dil olarak Türkçe öğrenenler (doğrudan hedef kitle olarak seçilen yabancılar) için yazılmıştır. 845 çalışmanın hedef kitlesi ise geneldir.

Keywords
Türkçe öğretimi, yabancılara Türkçe öğretimi

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri