Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YABANCI DİLİ İNGİLİZCE OLAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİL KAYGILARI VE ONLARIN TÜMEVARIM/TÜMDENGELİM ÖĞRENME ŞEKLİ TERCİHLERİ
Kaygı yabancı dil öğrenimi üzerinde önemli etkilere sahip olan faktörlerden biridir. Bu tür bir kaygının sebepleri bir çok farklı nedenler ile açıklanmaya çalışılmıştır. Öğrenme şekli, dil öğrenimi üzerinde çok büyük etkisi olduğu düşünülen faktörlerden bir tanesidir. Bu küçük çaplı çalışmanın amacı da Çağ Üniversitesi Hazırlık Okulundaki orta seviyeli öğrencilerin Dil öğrenme kaygıları ile Tümevarım/Tümdengelim öğrenme şekli tercihleri arasında muhtemel bir ilişki olup olmadığını araştırmaktır. Araştırmaya 33 öğrenci katılmıştır ve 2 adet anket (Yabancı Dil Sınıf Kaygısı Ölçeği ve Tümevarım/Tümdengelim Öğrenme Şekli anketi) uygulanmıştır. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun (n=15) orta seviyede kaygı duyduğu tespit edilmiştir ve sadece 8 öğrencinin kaygı seviyesinin düşük olduğu ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada ayrıca her iki Tümevarım/Tümdengelim öğrenme şeklinin de neredeyse eşit derecede tercih edildiği tespit edilmiştir (Tümevarım/Tümdengelim Mean=41.51, Tümevarım Mean=24.12, Tümdengelim Mean=17.32). Sonuç olarak da öğrencilerin Yabancı Dil öğrenme kaygıları ile onların Tümevarım/Tümdengelim öğrenme şekli tercihleri arasında önemli bir ilişki bulunamamıştır.

Keywords
Yabancı dil kaygısı, dil öğrenme şekli, tümevarım yaklaşım, tümdengelim yaklaşım.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri