Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIMLARINDA SÖYLEM BELİRLEYİCİLERİNDEN YARARLANMA DURUMLARI
Söylem belirleyicilerinden yetkin yararlanılması, her metnin türünde tutarlılık ve bağdaşıklık ilişkilerinin örütüntülenmesindeki başarıyı etkileyen önemli unsurlardan biridir. Ayrıca bu türden sözler, diğer metinsellik özelliklerinin de belirginleştirilmesine katkıda bulunur, metnin okunabilirliliğini güçlendirir ve okurla yazar arasındaki yazınsal etkileşimin düzeyini doğrudan arttırır. Söylem belirleyicilerinden etkin bir biçimde yararlanmayan yazarların yazıları bağdaşıklık ve tutarlılık açısından istenen düzeyde olmayacaktır ve okuyucularının metni takip etmelerini güçleştirecek, yazarla okur arasındaki iletişimi aksatacaktır. Yazma becerisi ancak okullarda gerçekleştirilen yazma eğitimi çalışmalarıyla geliştirilebilir. Yazma eğitiminde bağdaşıklık ve tutarlılık ilişkileriyle birlikte diğer metinsellik özellikleri ve okurla etkileşimi sağlama teknikleriyle ilgili çalışmalarda söylem belirleyicilerinin yazma sürecinin ayrıcalıklı bir konusu olarak ele alınması gerekmektedir. Nitekim Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından uygulamaya konan Türkçe Dersi Öğretim Programı (2016)’ nda okuma ve sözlü iletişim alanlarında “yönlendirici ifadeler”, yazma alanında “geçiş ifadeleri”, “bağlama ögeleri”, “bağlaçlar” gibi çeşitli adlarla söylem belirleyicilerinin üzerinde durulduğu görülmektedir. Dolayısıyla, programda bu konuda her ne kadar terim birliği sağlanmamış olunsa da, ilgili Program’ın Türkçe derslerinde söylem belirleyicilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar için uygun bir yasal zemini sunduğu söylenebilir. Bu kapsamda öncelikle öğrencilerin bu konudaki durumları incelenmelidir. Bu çalışmada ise öğrencilerin yazılı anlatımlarında söylem belirleyicilerinden yararlanma durumları içerik analizi yöntemiyle incelenmiş, bu konuda gözlenen sorunlardan hareketle çeşitli öneriler dile getirilmiştir.

Keywords
Söylem belirleyicileri, yazma eğitimi, tutarlılık, bağdaşıklık, metin.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri