Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DİLBİLİMSEL VE GÖSTERGEBİLİMSEL YAKLAŞIMLA ALMANCA, İTALYANCA VE TÜRKÇE DERGİ REKLAMLARINDA ÇOK KATMANLILIK ANALİZİ
Günümüzde gelişen teknoloji ve bilim sayesinde, karşılaştığımız metinlerin çoğu, tek katmanlı dilsel yapılar yerine, farklı gösterge sistemlerinden dil (yazılı ve/veya sözlü), görüntü (sabit ve/veya hareketli), ses, müzik ve tipografi (sabit ve/veya hareketli) katmanlarının bir arada kullanılabildiği ve anlam üretiminde her bir katmanın farklı bir rol üstlenerek birbirini tamamladığı çok katmanlı yapılar olarak görülmektedir. Çok katmanlı metinler arasında dilbilim ve göstergebilimin en sık inceleme nesnesi yaptığı türlerden biri reklamlardır. Reklamlar dilbilim ve göstergebilim alanında, üretimi ve yayılımı kitle iletişim araçlarına bağlı olan, uygun dilsel, görsel ve hatta işitsel göstergeleri kullanarak belli bir hedef kitleyi belirli bir ürün ya da hizmeti satın alması konusunda ikna etmeyi amaçlayan çok katmanlı metinler olarak tanımlanır. Bu çalışmanın amacı Almanca, İtalyanca ve Türkçe basılı reklamları çok katmanlılık yaklaşımı kapsamında dilbilimsel ve göstergebilimsel yöntemlerle karşılaştırmalı olarak analiz etmektir. Yapılan çözümlemeden hareketle bu makalede her üç dilde hazırlanmış bu çok katmanlı metinler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar üzerinde durulacaktır. Bu araştırmada bütünce olarak 2016 yılında Almanya, İtalya ve Türkiye’de yayınlanan Cosmopolitan, Silhouette Donna ve Elele adlı aylık kadın dergilerinden alınan kozmetik sektöründe faaliyet gösteren Vichy markasına ait krem ve serum reklamları kullanılmıştır. Bütüncede yer alan bu reklamların analizinde Angelika Hennecke (1999), Nina Janich (2010) ve Hartmut Stöckl (2011) tarafından geliştirilen çözümleme modellerinden yararlanılmıştır.

Keywords
dilbilim, göstergebilim, çok katmanlı metin, çok katmanlılık, reklam

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri