Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ ÖZELLİKLERİ BULUNAN SİLSİLE-NAME ADLI ESERİN İMLA ÖZELLİKLERİ
Bu çalışmada, Manisa İl Halk Kütüphanesi’nde 1474/2 numarada kayıtlı Hacı İbrahim Halife tarafından H.979’da yazılan “Silsile-nâme” adlı eser; konu, içerik ve imla özellikleri açısından incelenmiştir. Silsile-nâme, Divan Edebiyatı devrinde kişilerin seceresini vermek için, mesnevi tarzında yazılan edebi türlerden birisidir. Toplam on altı varaktır. Her varağın bir yüzü de on yedili, on sekizli, on dokuzlu mısralardan oluşmaktadır. Ancak eser numaralandırılmıştır. Eser, nesih yazısıyla yazılmıştır. Silsile-nâme harekesiz bir eser olmasına rağmen ya müstensih ya da şairin kendisi, okunmasında tereddüt edilebilecek kelimelere hareke koymak suretiyle okuma zorluklarını ortadan kaldırmaktadır. Yazmanın tarihinin 979/1573 olduğu eserin başındaki katolog fişinden ve yazmanın sonunda verilen tarihten anlaşılmaktadır. Silsile-nâme’nin elimizde tek bir nüshası olduğu için herhangi bir karşılaştırma yapamadık. Eser; hamdeleyle başlar. Salveleyle devam eder. Duayla bitirilir. Hacı İbrahim, konu itibariyle Hz. Ali’den, Hz. Hasan’dan, Hz. Hüseyin’den, On İki İmamdan söz etmektedir. Şeyhinin Şeyh Bedreddin Rumi olduğunu ifade eder, ona övgülerde bulunur. Tasavvuf esaslarından bahseder. Bir yandan zincirleme olarak kendi soyunun fertlerini anlatırken bir yandan da Allah’a ulaşırken çektiği çileleri ve yaptığı ibadetleri anlatır. İçerik, işleniş özellikleri ortaya konulduktan sonra, bu çalışmada; eserin imla özellikleri, Türkçe’nin bu dönemdeki özgün kullanılış biçimleri tespit edilmiştir. Eser 16. yüzyıl özelliklerini taşımakla birlikte Eski Anadolu Türkçesi ve Eski Türkçe’den unsurlar da taşımaktadır.

Keywords
Silsile-nâme, İmla, Eski Anadolu Türkçesi, Hacı İbrahim Halif, Seyyid Haydar

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri