Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Türkçe Öğretmen Adaylarının Akademik Çalışma Becerilerinin Özdeğerlendirilmesi
Eğitim- öğretim sürecinde akademik düşünme becerilerinin gelişiminin önemli olduğu düşüncesinden hareketle bu çalışmada, Türkçe öğretmen adaylarının akademik düşünme becerilerine ilişkin özdeğerlendirme yapmaları ve yapılan bu değerlendirmelerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda araştırmanın problem tümcesi “Türkçe öğretmen adayları sahip oldukları akademik düşünme becerilerini hangi düzeyde tanımladı” olarak belirlenmiştir. Türkçe öğretmen adaylarının öğrenme, planlı çalışma, etkili okuma, dinleme, not alma, derse katılma, yazma, kütüphaneyi kullanma, sınava hazırlanma ve girme, motivasyon özellikleri bağlamında kendilerini değerlendirmeleri amaçlanan çalışmada, 10 bölüm ve 80 sorudan oluşan Yıldırım, Doğanay ve Türkoğlu’nun (2000) geliştirdiği ‘Ders çalışma ve öğrenme etkinliklerini değerlendirme testi’ ölçme aracı olarak kullanılmış ve 200 Türkçe öğretmen adayına uygulanmıştır. Uygulanan test 80 olumlu maddeden oluşan 5’li likert tipindedir. Öğretmen adaylarının 80 soruya verdiği yanıtlar (5) üst düzeyde yeterliyim, (4) yeterliyim, (3) orta düzeyde yeterliyim, (2) biraz yeterliyim, (1) hiç yeterli değilim olacak biçimde 1’den 5’e doğru puanlandırılarak SPSS 11.5 paket programında analiz edilmiştir. Sonuçta, Türkçe öğretmen adaylarının akademik çalışma becerileri bağlamında genel olarak kendilerini orta düzeyde yeterli gördükleri belirlenmiştir.

Keywords
Akademik başarı, akademik düşünme becerileri, yüksek öğretim, özdeğerlendirme.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri