Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK ROMANINDA MEKTUBUN BİR ANLATIM ARACI OLARAK KULLANIMI
Mektup romanlarda bir anlatım tekniği ve aracı olmak üzere iki biçimde kullanılmaktadır. Bir anlatım tekniği olarak kullanıldığı metinlerde eser karşılıklı yazılmış mektuplardan oluşur. Özellikle kadınlar arasında yazılan mektuplardan meydana gelen bu romanlar ele alınıp incelenmiş ve mektubun sağladığı mahremiyetle birlikte kadınlar için bir itiraf alanına dönüştüğü üzerinde durulmuştur. Bu çalışmada diğer araştırmalardan farklı olarak mektubun bir anlatım aracı olarak kullanıldığı romanlar üzerinde durulacaktır. Bu amaçla Tanzimat dönemine ait romanlar seçilmiş ve bu metinlerde mektubun bir anlatım aracı olarak kendini nasıl gösterdiği ve ne gibi işlevler üstlendiği belirlenmeye çalışılmıştır. Metinler ele alınırken malzemenin kendisinden yola çıkılarak ve onun elverdiği ölçüde işlevi esas alınarak bir sınıflamaya gidilmiş ve metinler bu sınıflamaya uygun olarak değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Keywords
Mektup-roman, mektup, Tanzimat romanları, anlatım aracı olarak mektup

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's new issue (6/4)  will be published on December 20, 2018. The guest editor of our current issue is Assoc. Prof. Dr. Mustafa DURMUŞ is from Hacettepe University. We wait for your quality articles until December 01, 2018.

   

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 6/3 (September 2018) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Rana YILDIRIM from Çukurova University. IJLA's new issue (6/4) will be published on December 20, 2018. We wait for your quality articles.

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri