Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KINGSTON’S “THE WOMAN WARRIOR”: MYTHS AND CULTURAL BIGOTRY
Toplumların, doğayı veya doğa olaylarını anlamlandırmak için hayalî insanlar veya doğaüstü varlıklara atıfta bulunarak ortaya çıkarttığı mitler, eski zamanlardan günümüze kadar varlıklarını sürdüren geleneksel anlatılar olarak bilinirler. Bu geleneksel anlatılar toplumların tarihi olarak da kabul edilir ve bu toplumların dünya görüşlerini açıklamaya hizmet ederler. Her ne kadar doğaüstü, mantıksız, tutarsız ve akıldışı olsalar da yine de birçok toplum, özellikle de doğu toplumları, dünya görüşlerini bu mitlere göre şekillendirmiş ve şekillendirmektedirler. Mitlerin kültürel bağnazlığı ortaya çıkaran faktörlerin başında geldiği varsayılabilir. Bu varsayıma dayanarak, mitlere dayalı yaşam ve dünya görüşlerine sahip toplumların bireylerinin farklı kültürler ile karşılaştıklarında kültür çatışması yaşamalarının kaçınılmaz olacağı da ileri sürülebilir. Bu bağlamda bu makale; Çin asıllı Amerikalı yazar Maxine Hong Kingston’ın çocukken annesinden duyduğu mitlere dayalı hikâyeler üzerine kurguladığı ve Çin kültürüne özgü mitlerden kaynaklanan kültürel bağnazlığın yeni bir kültür ile karşılaşan bir kız çocuğunun kendi kültürü ve Amerikan kültürü arasında gelgitler yaşamasına neden olduğunu anlatan The Woman Warrior: Memoirs of a Girlhood Among Ghosts adlı otobiyografik romanından yola çıkarak, mitlerin kültürel bağnazlığı ortaya çıkaran nedenlerin başında geldiğini, bu bağnazlığın da yeni kültürlerle karşılaşan toplum bireylerinin kendi kültürlerine Melvin Seaman’ın beş kategoriye ayırdığı yabancılaşma formlarında yabancılaşıp kültür çatışmaları ile mücadele etmek zorunda kaldıklarını ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Keywords
Kingston, mitler, kültür çatışması, kültürel bağnazlık, geleneksel anlatılar.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's new issue (6/4)  will be published on December 20, 2018. The guest editor of our current issue is Assoc. Prof. Dr. Mustafa DURMUŞ is from Hacettepe University. We wait for your quality articles until December 01, 2018.

   

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 6/3 (September 2018) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Rana YILDIRIM from Çukurova University. IJLA's new issue (6/4) will be published on December 20, 2018. We wait for your quality articles.

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri