Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


‘DEMOKRASİ TOPLUMU’NDA ÇOK-SESLİ DİL: İNSAN OLMANIN ÖTESİNDE BİR HARMONİ
Siyasi düşünce ile toplumsal tarihte, demokratik bir toplumu tanımlamak hayli güç olagelmiştir. Bu husus, temelde demokrasi nedir ve çeşitli toplumlarda nasıl başarılabilir gibi sorulardan kaynaklanmaktadır. Bu, çok uzun soluklu bir sorudur; zira demokrasinin hikayesi de sosyo-politik tarihte uzun bir yola sahiptir. Demokrasi nedir konusu gerek bireysel, gerekse toplumsal düzeyde birinden ötekine değişen bir olgudur. Demokrasi farklı toplumlarda nasıl başarılabilir konusu ise karşılaştırmalı siyasetin bir sorunsalıdır. Tanımsal olarak demokrasi, seçilmiş temsilciler yoluyla yönetimdir. Bununla birlikte, bu tanımda demokrasi-toplum ilişkisi, serbest ve adil seçimler kanalıyla temsil edilmekten daha önemlidir; keza demokrasi esasta, eşit haklar, ifade özgürlüğü ve adil yargılama sağlayan ve azınlıkların görüşlerine de hoşgörü gösteren bir toplumsal yapıyı oluşturabilmelidir. Sağlıklı bir sivil toplum, hükümet sistemine değer veren ve paylaşımcı vizyona sahip bir sivil yaşam için çalışan sorumlu ve aktif yurttaşlar ister Bu nedenle, sağlıklı bir demokrasi toplumu, çok sesli olma anlamında bir dil harmonisi bünyesinde barındırır. İyi yurttaşlık, sorumlu davranış, tutum ve demokratik değerleri model alır ve bunlara değer verir. Böylece, kapsayıcılık, katılım ve özgürlük gibi değerler, cok-sesli bir toplumun ortak demokratik yaşam biçiminin vazgeçilemez kısımlarıdır. Bunlar, herkesin adalete hakkı olduğu, çokkültürlü ve çevresel olarak sürdürülebilir bir topluma güçlü taahhütünü gösterir. Bu bağlamda, bu çalışma, insan olmanın bir toplumda yaşamakla yeterlilik kazanamayacağını ortaya koymaya çalışırken, bunun sebebinin çok sesliliğin harmonisine sahip demokratik toplumların, birinin kendisini insan hissetmesinin de ötesinde bir şey olduğunu göstermeye çalışacaktır.

Keywords
demokrasi, toplum, birey, toplumsal harmoni, eşitlik

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri