Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE DRAMA KULLANIMI: İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI İÇİN ÖRNEK BİR DERS TASARIMI
Drama konusunda çok sayıda çalışma olmasına karşın bu alanın dil öğretim programlarına nasıl uygulanabileceğine dair örnekler azdır. Bu çalışmaların bir kısmı teorik bilgiyi içermekte, bir kısmı ise uygulama örnekleri sunmaktadır. Ancak, bu çalışmalarda yabancı dil öğretiminde drama dersinin nasıl yürütüleceği konusunda bir ders akışı tanımlanmamıştır. Bu eksiklikten yola çıkan bu çalışmada, Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Programlarında drama dersinin uygulanmasına ilişkin bir örnek ders içeriği sunulmuştur. Çalışmanın amacı, Eğitim Fakültelerinin Öğretmen Yetiştirme Programlarında yer alan drama dersi uygulamalarını standartlaştıracak ve drama öğretiminde kullanılacak etkinliklerden örnekler sunmaktır. Bu çalışma, kaynağını Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Programı’nda yürütülen Drama Öğretimi ders içeriğinden almakta olup, yabancı dil öğretiminde drama kullanımına ilişkin bir çerçeve çizmeyi ve bu uygulamayı yaygınlaştırmayı hedeflemektedir. Drama Öğretimi dersi sonunda bölüm öğrencilerinden alınan geribildirimler ve izleyen akademik yılda Öğretmenlik Uygulaması dersinden sonra aynı grup öğrencilerden oluşan aday öğretmenler ile yapılan görüşmelerden çıkan sonuçlar, eğitimde drama kullanımının İngilizce öğretimi için etkili bir yöntem olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca, bu dersin alana özel yöntem ve tekniklerle harmanlanmış uygulamalarının, özellikle çok küçük ve küçük öğrenci yaş gruplarında dil öğrenmeye motive eden ve bu süreci hızlandıran bir araç olarak kullanılabileceği yolundaki görüşler vardır. Bu bulgu, fakülte ikliminde edinilen teorik bilginin okul ortamındaki uygulama ayağı ile etkili bir öğretim modeli oluşturduğunu göstermektedir.

Keywords
Drama, öğretmen yetiştirme, yabancı dil öğretimi yöntemleri

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri