Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


AYTÜL AKAL’IN MASALLARINDA ÖNE ÇIKAN DEĞERLER
Araştırmanın kaynağını “Aytül Akal’ın Masallarının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi” adlı çalışma oluşturmaktadır. Bu çalışmada Aytül Akal tarafından kaleme alınan ve “Masal Masal” adlı kitapta yer alan elli sekiz masal incelenmiştir. İncelenen bu elli sekiz masalda yirmi değer tespit edilmiştir. Bunlar: Adaletli olma, arkadaşlık, barış, cesaret, çalışkanlık, dayanışma, doğruluk, duygudaşlık, fedakârlık, kanaatkârlık, özgürlük, sabırlı olma, sağlıklı olmaya önem verme, saygı, sevgi, sorumluluk, şükür, tasarruf etme, temizlik, yardımlaşma. Bu makalede ise Aytül Akal tarafından kaleme alınan elli sekiz masalda en çok işlenen değerler ele alınıp incelenmiştir. Bu değerler frekans değerlerine göre sırasıyla şunlardır: Sevgi, yardımlaşma, arkadaşlık, sağlıklı olmaya önem verme, saygı, özgürlük, temizlik, sorumluluk. Dört bölümden oluşturulan bu çalışmanın birinci bölümünde kavramlarla ilgili tanım ve açıklamaların yer aldığı giriş bölümü, ikinci bölümünde araştırma verilerinin nasıl toplanıp analiz edildiğini ortaya koyan yöntem bölümü, üçüncü bölümünde elde edilen verilerin sunulduğu bulgular bölümü, dördüncü bölümün ise elde edilen veriler sonucunda ulaşılan genel değerlendirmenin bulunduğu sonuç bölümü yer almaktadır. Aytül Akal’ın masallarında değerlere yer verilme durumu ve bu masallardaki öne çıkan değerleri belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada, insan ve grup davranışlarının nedenini, nasılını anlamayı amaçlayan nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca bu çalışmada nitel araştırma stratejisi olarak durum çalışması benimsenmiştir ve içerik analizi gibi nitel veri toplama tekniklerinden de faydalanılmıştır. Sonuç olarak, çalışmadan elde edilen veriler göz önünde bulundurulduğunda, masallarda en çok işlenen bu sekiz değerin toplumsal norm ve davranışların benimsenmesi, benimsetilmesinde kaynaklık edeceği tespit edilmiştir.

Keywords
Aytül Akal, masal, değer

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri