Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TÜRKÇE EĞİTİMİ MATERYALLERİ İLE FATİH PROJESİ HAKKINDAKİ BİLGİ VE YETERLİK DÜZEYLERİ (AKEF ÖRNEĞİ)
Günümüzde hızla gelişen eğitim teknolojileri ve özellikle "Fatih Projesi" ile teknolojik hâle getirilmeye başlanan eğitim ortamları, Türkçe Eğitimi açısından yeni materyaller geliştirmeyi zorunlu kılmaktadır. Geleceğin Türkçe öğretmeni olarak yetiştirilen adayların, yeni teknolojilerin imkânlarından en üst düzeyde faydalanabilmeleri için bu teknolojiler konusunda bilgi sahibi olmaları ve bu teknolojilere uygun materyal geliştirmeleri gerekmektedir. Türkçe öğretmeni adaylarının gelişen teknolojiler, FATİH Projesi ve bilgisayar destekli materyal hazırlama konusundaki bilgi ve yeterlik düzeylerini ölçmeyi amaçlayan bu çalışma nitel araştırma yöntemiyle hazırlanmış, verilerin toplanmasında Likert tipi anket soruları ve yüz yüz görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışma grubu olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümünde okuyan 216 öğrenciden toplanan veriler incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Araştırmada öğrencilerin bilgisayar destekli eğitim materyalleri ve FATİH projesi konusunda yeterince bilgiye sahip olmadıkları bulunmuştur. Ayrıca, sorulan sorulara olumlu cevap veren öğrencilerle yapılan yüz yüze görüşmelerde, sorulara kavramlar hakkında yeterince bilgi sahibi olmamaktan kaynaklanan hatalı cevaplar verdikleri tespit edilmiştir. FATİH Projesini ileride kullanacak olan Türkçe Öğretmeni adaylarının, bu projedeki cihazların verimli kullanımı ile projede kullanılabilecek bilgisayar destekli materyal geliştirme konusunda yetersiz oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
Türkçe eğitimi, Bilgisayar destekli dil materyalleri, FATİH projesi

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri