Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETEN OKUTMANLARIN ÖNEM VERDİKLERİ YABANCI DİL ÖĞRETİM YÖNTEMİ
Bu araştırmada, yabancılara Türkçe öğreten okutmanların öncelikle önem verdiği yabancı dil öğretim yöntemini belirlemek amaçlanmaktadır. Çalışmada, Gür (1995, 24-35) tarafından sınıflandırılan 16 yabancı dil öğretim yönteminden yalnızca ilk 4 yabancı dil öğretim yöntemi incelemeye tabii tutulmuştur. Araştırmada, ‘nitel araştırma yöntemi’; nitel araştırma desenlerinden biri olan ‘olgubilim’ tercih edilmiştir. Kabadayı’nın (2003:65-66) yabancı dil öğretim yöntemlerinin özelliklerini belirleyerek hazırladığı 28 maddeden oluşan “Yabancı Dil Öğretim Modeli Tutum Ölçeği” maddeleri, Rubin’in (1983) ayırdığı görüşme türlerinden biri olan “sabit format anket görüşmesi” türüne uyarlanarak ‘yapılandırılmış görüşme’ formatında ‘kapalı uçlu soru’ türü tercih edilerek sorulmuştur. Türkiye’nin; Marmara, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi olmak üzere 5 bölgesinde yabancılara Türkçe öğreten okutmanların önem verdiği yabancı dil öğretim yöntemini belirlemek amacıyla “amaçlı örneklem yöntemlerinden’ biri olan ‘maksimum çeşitlilik örneklemesi’ tercih edilmiştir. Verilerin analizinde ‘Betimsel Analiz’ kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu; İstanbul Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Harran Üniversitesinde görev alan toplam 23 Türkçe okutmanı oluşturmaktadır. Araştırmanın sonunda, 6 farklı üniversitede görev alan 23 Türkçe okutmanının, yabancılara Türkçe öğretirken öncelikle “İletişimsel Yaklaşım Yöntemine” (%89,13) önem verdiği tespit edilmiştir. Ancak üniversiteler arasında öncelikle önem verilen yöntemin de farklılık gösterdiği saptanmıştır. Necmettin Erbakan Üniversitesi (%94,99) ve İstanbul Üniversitesinde (%84,99) görev alan 7 Türkçe okutmanı öncelikle “Doğal Yaklaşım Yöntemine” önem verirken; Dokuz Eylül Üniversitesi (%99,24), Gazi Üniversitesi (%84,99), Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (%91,33) ve Harran Üniversitesinde (%89,99) görev alan 16 Türkçe okutmanının ise öncelikle “İletişimsel Yaklaşım Yöntemine” önem verdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
Türkçe Okutmanı, Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri, Yabancı Dil Olarak Türkçe.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri