Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


EYLEM ODAKLI YAKLAŞIMA GÖRE SOSYAL BAĞLAMA DAYALI YABANCI DİL ÖĞRENME
Eylem Odaklı Yaklaşım, dil öğretiminde özellikle gerçek (otantik) iletişim durumlarının oluşmasına ve görevler yoluyla dilin öğrenilmesine büyük önem vermektedir. Günümüzün gereksinimine cevap verebilecek yabancı dil eğitiminin hedefi, ortak sosyal eylem üzerine odaklanmak zorundadır. Bugün yabancı dil kullanımına gereksinim, ağırlıklı olarak sosyal ortamlarda duyulmaktadır. Yaklaşımın yabancı dil eğitimine getirdiği en önemli yeniliklerden birisi de sadece sınıfı değil aynı zamanda toplumu da dil öğrenme ortamı olarak değerlendirmesidir. Zira sınıftaki öğrenim eylemi ile toplumdaki kullanım eylemi arasında bağıntı kurulmaktadır. Yabancı dil eğitiminde görevler ve eylemler, yararlılık ve gerçek sosyal yaşamda kullanılabilirlik durumları dikkate alınarak sürdürülmektedir. Yararlılık, dili iletişimsel ve sosyal eylemleri gerçekleştirmede bir araç olarak kullanma ilkesine dayanmak durumundadır. Yeni yöntem, öğrenme ile kullanım arasında sıkı bağ kurulmasını öngörmektedir. İletişim ve etkileşimin gerçek sosyal ortamda olması hedeflenmektedir. Dil, ortak eyleme yönelik bir işbirliği yapma aracı olarak düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı yabancı dil öğreniminin sosyal bağlama dayalı olarak hangi yollarla, ne tür materyaller kullanarak ve nasıl etkin bir biçimde gerçekleştirilebileceğini ortaya koymaktır.

Keywords
Yabancı Dil Eğitimi, Eylem Odaklı Yaklaşım, Sosyal Bağlam, İletişim, Eylem

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's new issue (6/4)  will be published on December 20, 2018. The guest editor of our current issue is Assoc. Prof. Dr. Mustafa DURMUŞ is from Hacettepe University. We wait for your quality articles until December 01, 2018.

   

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 6/3 (September 2018) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Rana YILDIRIM from Çukurova University. IJLA's new issue (6/4) will be published on December 20, 2018. We wait for your quality articles.

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri