Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BÜYÜLÜ GERÇEKÇİLİĞİN ÇEVİRİDEKİ GÖRÜNÜMÜ: ALEF HİKÂYESİ
Çeviribilim, başta dilbilim olmak üzere yazın çalışmaları, kültürel çalışmalar ve felsefe gibi pek çok alan ve bu alanların etkisinde gelişen çeşitli alt disiplinlerle sürekli etkileşim halindedir. Bunun bir sonucu olarak, etkilendiği bu alanlar üzerinde iz bırakan ekoller veya akımlar çeviribilim için betimleyici bir çalışma zemini oluşturmakta; eserlere yansıyan bu akımların ve onları belirleyen özelliklerin çeviri metinlere ne şekilde aktarıldığını incelemek mümkün hale gelmektedir. Postmodern edebiyatın etkili akımlarından biri olan Büyülü Gerçekçilik, gerçeği ve fantastiği, alışılmışı ve alışılmamış olanı bir arada bulundurması veya gerçeklik ve gerçeküstüyü birbirine uyumlu bir biçimde kullanması gibi kendine özgü ve belirgin unsurlara sahiptir. Bu akımın etkisinde oluşturulmuş bir kaynak eserin ve özellikle eserde akımı temsil eden bu gibi unsurların, hedef okuyucuda ve kültürde benzer hissi yaratacak şekilde, anlaşılırlık uğruna kaynak metinden çok fazla uzaklaşmadan aktarılması önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Büyülü Gerçekçilik akımının öncülerinden Jorge Luis Borges’in orijinal adıyla El Aleph, İngilizce adıyla The Aleph adlı kısa öyküsünün dilimize İngilizceden yapılan çevirisi, Venuti’nin çevirmenin görünmezliği adını verdiği eleştirel yaklaşımı ve önerdiği yabancılaştırma ve yerlileştirme stratejileri çerçevesinde karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Bu analizle, hikâyenin orijinalinde yer alan büyülü gerçekçi unsurların ne ölçüde korunduğu veya ne ölçüde yerlileştirildiğine ilişkin çözümleme yapmak ve çevirmenin görünmezlik konumunu tespit etmek amaçlanmıştır. Sonuç olarak, Alef adlı öyküde yer alan büyülü gerçekçi unsurların çeviri süreci boyunca çevirmenin kelimesi kelimesine çeviri, dipnot kullanma veya tekrarlama gibi çeşitli yöntemler kullanarak çoğunlukla yabancılaştırma stratejisini benimsediği tespit edilmiştir. Bu da, çevirmen mevcudiyetinin daha fazla hissedildiğini, çevirmenin kaynak metindeki farklılıkları gözeterek çeviri yaptığını ve öykünün büyülü gerçekçi özelliklerinin hedef metine de yansıtıldığını göstermiştir.

Keywords
Büyülü Gerçekçilik, Venuti, yerlileştirme, yabancılaştırma, Alef, Jorge Luis Borges

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's new issue (6/4)  will be published on December 20, 2018. The guest editor of our current issue is Assoc. Prof. Dr. Mustafa DURMUŞ is from Hacettepe University. We wait for your quality articles until December 01, 2018.

   

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 6/3 (September 2018) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Rana YILDIRIM from Çukurova University. IJLA's new issue (6/4) will be published on December 20, 2018. We wait for your quality articles.

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri