Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİNLEME ÖĞRETİMİNE DAİR ÖĞRETMEN BİLİŞLERİ
Öğretmenler öğrenme ortamlarının oluşturulmasında, programın işe koşulmasında, eğitim durumlarının hazırlanmasında, sınıf içi iklimin oluşturulmasında en önemli unsurlardan biri olarak kabul edilebilir. Öğretmen öğrenme ortamlarını ve eğitim durumlarını hazırlarken, sınıf içi ders etkinliklerini gerçekleştirirken öğretmenin genel yeterlikleri ve özel alan yeterlikleri bu süreçleri etkiler. Öğretmen bilişi öğretmenlerin hayatı boyunca öğrendiği bilgilerden, örtük öğrenmelerinden, kişisel ve mesleki tecrübelerinin bütününden oluşan durumun sınıf içi ortamlara yansımasıdır. Yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenlerin yetiştirilmesi için belli bir standart tam olarak oluşmamıştır. Öğreticiler sertifika programları, yüksek lisans ve doktora eğitimleri sayesinde bu özel alana yönelik becerilerini geliştirebilmektedirler. Bu nedenle öğretmenlerin edindikleri bilgiler eğitimin türüne göre farklılık gösterebilir. Bu çalışmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenlerin dinleme becerisine dair sahip olduğu bilişleri ortaya çıkarmaktır. Çalışma nitel araştırma yaklaşımı esas alınarak yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara Üniversitesi TÖMER ve özel bir öğretim kurumunda Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten toplam 16 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri, uzman görüşüne sunularak geçerliği ve güvenirliği sağlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Katılımcı cevapları kategorik olarak belirlenmiş sıklıklarıyla beraber tablolaştırılmıştır. Çalışmanın içerdiği sorulara verilen cevaplar incelendiğinde öğretmenlerin bazı konularda ortak bir anlayışa sahip olduğu bazı konularda ise ciddi görüş ayrılıklarının olduğu saptanmıştır.

Keywords
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Dinleme Becerisi, Öğretmen Bilişi

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri