Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TEKNOLOJİNİN YABANCI DİLDE OKUMA MOTİVASYONUNA OLASI ETKİLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA
Teknolojiyi dil öğretim sürecine dahil etmek öğrenciler için özellikle de teknoljiye aşinalıkları sayesinde teknoloji bazlı etkinliklere daha iyi tepki erebilen dijital yerliler için etkili bir motivasyon kaynağı olabilir (Prensky, 2001). Ancak, teknolojik bir uygulamanın herhangi bir dil öğretim becerilerine etkili entegrasyonunun, Türkiye bağlamında daha fazla önem gerektirdiği söylenebilir. Bu noktadan yola çıkarak , bu çalışma teknolojik bir uygulamanın ((bknz. Edmodo) öğrencilerin yabancı dilde okuma motivasyonları üzerinde olası etkilerini açığa çıkarmayı hedeflemiştir. Ingilizceyi yabancı dil olarak öğrenen ve mevcut dil yeterlilik seviyeleri A2 olan 72 öğrenci deney ve control grubu olarak ikiye ayrılmış ve yarı-deneysel araştırma dizaynı yürütülmüştür. Öğrencilerin yabancı dilde okuma motivasyon seviyelerinin yanında içsel ve dışsal motivasyon seviyeleri de Erten ve diğerleri (2010) tarafından geliştirilmiş Yabancı Dil Okuma Tutumları ve Motivasyon Ölçeğinin (FLRAMS) ön-ardıl uygulaması yapılarak ölçülmüştür. Istatistiksel olarak analiz edilmiş veriler sonucunda, deney grubunundaki öğrencilerin control grubundakilerden daha yüksek yabancı dilde okuma motivasyon seviyelerine sahip oldukları belirlenmiştir. Ayrıca, içsel ve dışsal motivasyonların da deney grubunda daha yüksek seviyelerde olduğu ortaya koyulmuştur. Bu veriler ışığında, teknolojinin, okuma sürecini yabancı dil öğrencileri için daha eğlenceli hale getirerek onların yabancı dilde okuma motivasyonlarını artırmak için etkili bir araç olduğu söylenebilir.

Keywords
teknolojik uygulama, yabancı dil okuma motivasyonu, dışsal motivasyon, içsel motivasyon

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri