Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI (YTB) BURSLARI KAPSAMINDA TÜRKİYE’DE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN YAŞADIKLARI UYUM SORUNLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Uluslararası öğrenciler, dünya genelinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ekonomik ve sosyokültürel alanlarda önemli katkılar sağlamaktadırlar. Bu nedenle başta Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olmak üzere Türkiye’de birçok kurum ve kuruluş, yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’de eğitim görmelerine destek olmaktadır. 2016 yılı verilerine göre Türkiye ve diğer ülkeler arasındaki karşılıklı ilişkileri geliştirmek ve küresel bilgi zenginliğine katkıda bulunmak amacıyla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından 2016-2017 akademik döneminde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde 4 binin üzerinde öğrenciye burs imkânı sağlanmıştır. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bursları kapsamında Türkçe öğrenmek ve dil becerilerinin yanı sıra farklı kültür ve yaşayış biçimini tecrübe etmek amacıyla Türkiye’ye gelen öğrenciler birtakım zorluklarla karşılaşmaktadır. YTB ve diğer ilgili kurumlar; bu öğrencilerin karşılaşabilecekleri kültürel ve ekonomik sorunları, dil yetersizliğinden kaynaklanan iletişim problemlerini çözmek amacıyla çeşitli adaptasyon programları, oryantasyon eğitimleri hazırlamaktadır. Birçok yabancı uyruklu öğrencinin kendi ülkeleri ve Türkiye arasında var olan kültürel bağ, ülkeler arası olumlu ilişkiler, lisans ve lisansüstü eğitim görmek amacıyla Türkiye’ye gelen öğrencilerin üniversite hayatına ve sosyal hayata uyum sağlama sürecinde olumlu etkiye sahiptir. Ancak tüm bu çalışmalara rağmen öğrenciler zenofobi, sosyal dışlanma gibi olumsuzluklar yaşayabilmektedirler. Bu çalışmada Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bursları kapsamında Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu öğrencilerin karşılaştıkları uyum sorunları tespit edilmiştir. Bu amaçla Gazi Üniversitesi Türkçe Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezinde YTB bursu ile okuyan 100 öğrenci örneklem alınmıştır. Anket yöntemi kullanılan çalışmada öğrencilerin Türkiye’yi tercih nedenleri, sosyokültürel, ekonomik ve akademik sorunları belirlenmeye çalışılmıştır. Öğrencilerin genel olarak yurt yaşamında, dil ve kültürel kaynaklı sorunlar yaşadıkları, sağlık alanında sıkıntıların olduğu ve yalnızlık çektikleri sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucuna göre elde edilen veriler incelenmiş ve bu problemlere yönelik çözüm önerileri sunulmuştur.

Keywords
Yabancılara Türkçe Öğretimi, yabancı uyruklu öğrenci, uyum sorunu

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri