Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DIŞ ÇEVREDEN SESLER: İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ DOKTORA PROGRAMINDAKİ EFL ÖĞRETMENLERİNİN AKADEMİK DENEYİMLERİ
Öğretmenlerin mesleki gelişimi, “eğitimin ölü merkezden daha iyi bir geleceğe doğru hareket ettirilmesi için önemli bir manivela” olması açısından hayati öneme sahiptir (Vrasidas & Zembylas, 2004, s. 326). Dolayısıyla, birçok İngilizce öğretmeni, bir akademik derece almak ve böylece daha iyi bir öğretmen olmak için değerli zaman ve enerjiyi ayırır. Her ne kadar 'iç çember' ülkelerdeki üniversitelerde okuyan ve ana dili İngilizce olmayan doktora öğrencilerinin deneyimleri konusunda çok sayıda çalışma yapılmış olsa da, bu çalışma, İngilizce dil öğretimi (ELT) bölümlerinde eğitim gören ve ana dili İngilizce olmayan doktora öğrencilerinin akademik deneyimlerini, yine ana dili İngilizce olmayan bir ülke olan Türkiye şartlarında, araştırmayı amaçlamıştır çünkü bu tür deneyimler, lisansüstü öğrenciler tarafından, araştırma deneyimlerinin kalitesini etkileyen en önemli yön olarak ele alınmaktadır (Kachru, 1985). Ayrıca, çok az (eğer varsa) çalışma ana dili İngilizce olmayan doktora öğrencilerinin genişleyen bir çevrede karşılaştıkları zorluklar üzerinde yapılmıştır. Bu çalışmanın verileri, Türkiye'deki farklı üniversitelerde okuyan on doktora öğrencisi ile yapılan derinlemesine görüşmeler ve bir eğretileme çıkartımı tekniği kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen bulgular, öğrencilerin karşılaştıkları çeşitli problemler arasında, en önemlilerinin, İngilizce’den ziyade Türkçe akademik yazma, yazılı geri bildirim, denetim ve yönetim konularında olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, doktora öğrencilerinin kullandıkları eğretilemeler (metaforlar), genel olarak destansı mücadeleler ve hedefe varma konusundaki umutsuzluk temaları üzerinde odaklanmıştır. Çalışma ayrıca, genişleyen çemberdeki ana dili İngilizce olmayan doktora öğrencilerinin rehberliği ve gözetimi için ima ve öneriler sunmaktadır.

Keywords
Ana dili İngilizce olmayan, doktora, denetim, tez yazımı

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri