Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ODALARDA ROMANININ YAPI BAKIMDAN İNCELENMESİ
İnsanın benliğinde barındırdığı anlatma ihtiyacı, anlatma esasına bağlı edebî metinlerin ortaya çıkmasında belirleyici rol oynar. Anlatma esasına bağlı metinlerin, modern anlamda kazandığı görünümler edebî türlerin çeşitliliğini de beraberinde getirir. Anlatma esasına bağlı edebî metinlerin en hacimlisi olan roman, temel anlamda birçok yapısal özelliklere sahiptir. Söz konusu yapılar, tek başına belirli bir konuma sahip olduğu gibi metni inşa eden parçaların tekliğinden bütüne doğru genişleyen ve açımlanmaya müsait tümel bir yapısal görünümü somut kılar. Bu görünüm roman metnini var eden yapı unsurlarının tümünü teşkil eder. Cumhuriyet devri modern Türk romanında roman türünde eserler ortaya koyan Erdal Öz, Odalarda romanının olay örgüsünü isimsiz bir başkişi ve labirent bir mekân izlenimi veren odalar üzerine kurar. İnsanı var eden farklı ögeleri, bölünmüşlüğünün psikolojik boyutta yankı bulduğu Odalarda romanı, bölünen parçaların birleşmesi hadisesini her anlamda var eder. Bu bakımdan bu romanın sahip olduğu yapı unsurları olay örgüsü, mekân ve şahıs kadrosu bağlamına odaklanır. Bununla birlikte roman türünü inşa eden zaman, isim-içerik ilişkisi ve bakış açısı birimlerinin de dikkate alınması ilgili romanın yapı bakımından çözümlenmesini sağlayacaktır. Bu çalışmada, Erdal Öz’ün Odalarda isimli eserine roman tekniği bakımından yaklaşılacak ve romanın sahip olduğu yapı unsurları incelenecektir. Bu inceleme farklı roman teorisyenlerinin yaklaşımları dâhilinde belirlenen bir bakış açısı ile söz konusu romanın yapı bakımından çözümlenmesi yapılacaktır.

Keywords
Roman tekniği, romanda yapı, modern Türk romanı, Erdal Öz, Odalarda.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37



Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri