Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE’DE İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARINA YÖNETİMSEL BİR BAKIŞ
Türkiye’de yabancı dil öğretmeni yetiştirme programlarının tarihi 1930’lu yıllara dayanır. O tarihten bu yana, bu programlar eğitim süresi, içerik, miktar ve kalite gibi yönleriyle bazı değişimlere maruz kalmıştır. 1996 yılında Türkiye’deki üniversitelerde on yedi İngilizce Öğretmenliği bölümü mevcutken, bu rakam 2017 yılında 57 olmuştur. 2017 yılı itibariyle, Türkiye’deki üniversitelerin %33’ünde İngilizce öğretmenliği programı vardır. Bu çalışma İngilizce öğretmenliği programlarını öğrenci kontenjanları, öğretim üyesi sayısı, öğrenci değişim programlarından yararlanma, uluslararası öğrenci sayısı, cinsiyet dağılımı gibi yönetimsel kriterlerle değerlendirip bu programların yeniden şekillendirilmesine ışık tutmayı amaçlamaktadır. Çalışma nitel bir araştırma olup, araştırma verilerinin toplanmasında, doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü gelecek on-on beş yıllık personel ihtiyaç planlamasını Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile koordine ederek yapmalı ve üniversite kontenjanları bu plana göre belirlenmelidir. Bu kontenjanın belirlenmesinde dünya standartlarında öğrenci başına düşen tam zamanlı öğretim üyesi sayısı da dikkate alınmalıdır. Üniversitedeki öğrenci kontenjanları ile kamuda ve özel sektördeki istihdam oranları arasında gerçekçi hedefler belirlenmelidir. Bu bölümlerdeki çeşitliliği artırmak için, uluslararası öğrenci kontenjanları artırılmalı ve diğer ülkelerdeki bölümlerle karşılıklı uluslararası projeler geliştirilerek öğrenci ve öğretim üyelerinin istifadesi sağlanmalıdır.

Keywords
Türkiye’de İngilizce Öğretmenliği Programları, Türkiye’de İngilizce Öğretmeni Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği Programlarının yönetimsel incelemesi.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri