Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MAHMUD BİN ŞEYH FAHRÜDDİN’İN ŞÜKÜR-NÂME ADLI ESERİ
Şükür-nâme Eski Anadolu Türkçesi devresinde Mahmud bin Şeyh Fahrüddin tarafından Arapçadan tercüme edilen küçük bir risaledir. Dinî konuları içeren eserin ana konusu namazdır. Namaz dışında muhtelif konuların da metin içerisinde yer aldığı görülmektedir. Eser muhteva yönünden dinî bir içeriğe sahip olmasına rağmen dil açısından gayet arı ve akıcı bir şekilde tercüme edilmiştir. Eserde her ne kadar Arapça ve Farsça kelimeler yoğun bir şekilde göze çarpsa da Türkçe kelimelerin varlığı yabancı kelimelere nazaran daha fazladır. Dinî mevzulara dair küçük bir risale şeklinde tertip edilen metin diğer Eski Anadolu Türkçesi eserleri gibi edebiyatımızda önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada Mahmud bin Şeyh Fahrüddin’in Sivas Ziya Bey Kütüphanesi’nde yazmalar 103 nolu kayıtlı nüshasının tanıtımı yapılacak ve bu nüshanın dikkat çekici dil özellikleri hakkında bilgiler verilecektir.

Keywords
Şükür-nâme, Mahmud bin Şeyh Fahrüddin, Eski Anadolu Türkçesi, dil özellikleri.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri