Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ’NİN MEKTUPLARI
18. yy şairlerinden Kahramanmaraşlı Vehbî daha çok Arapça, Farsça sözlükleriyle tanınır. Eserleri arasında Dîvân’ından başka, tamamı bugün elimizde bulunmayan Münşeât adlı eseri de vardır. Bir yangında yok olduğu söylenen Münşeât’daki mektuplardan çok azı çeşitli eserlerde kayıtlıdır. Şairin kendi Dîvân’ında, Letâif-i İnşâ’da ve Münşeât-ı Aziziye’de kayıtlı toplam on iki mektubu tespit edilmiş ve tarafımızdan incelenmiştir. Tezkire, arîza, kâime, mektûb adlarıyla kayıtlı bu inşa metinlerinde Vehbî’nin hayatına dair bazı bilgiler elde etmek mümkündür. Kimisi kısa ve durum bildiren tezkire yazıları mahiyetindeki mektupların içinde, uzun ve edebî muhtevaya sahip olanlar da vardır. Mektuplarda çeşitli şairlere ait kısa manzumelerin, deyim ve söz kalıplarının yer alması, metinlerin edebî niteliğini göstermektedir. Bildiride mektupların muhtevalarından bahsedilip üslûplarına dair örnekler verilecek; şairin, kayıp olduğu bilinen eserinden tespit edilebilen bazı inşa metinleri tanıtılıp gün ışığına çıkarılacaktır.

Keywords
Sünbülzade Vehbî, mektup, münşeat, çevriyazı, inceleme.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri