Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DİL ÖĞRENİM STRATEJİ SEÇİMİNDE DENEYİME AÇIKLIK KİŞİLİK ÖZELLİĞİNİN ROLÜ
Bu çalışma dil öğrenim stratejileri seçiminde deneyime açıklık kişilik özelliğinin rolünü araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışma, Bosna bağlamında gerçekleştirilmiştir. Bir Boşnak üniversitesinin sekiz farklı bölümünde 252 öğrenci çalışmaya katılmıştır. Çalışma verileri beş faktörlü kişilik modeline dayalı NEOP-R kişilik envanteri (Costa. P. T. & McCrae, R.,1990) ve Dil Öğrenim Strateji Envanteri (SILL)(Oxford, 1990) kullanılarak ve nicel yönteme dayalı olarak elde edilmiştir. Verileri analiz etmek için betimleyici istatistik, Cronbach Alpha testi ve Pearson r korelasyon testi kullanılmıştır. Çalışmada, ilk olarak katılımcıların kişilik özellikleri NEO PI-R kullanılarak analiz edilmiş, daha sonra ise dil öğrenim strateji kullanım tercihleri Dil Öğrenim Strateji Envanteri (SILL)(Oxford, 1990) kullanılarak araştırılmıştır. Araştırma bulguları, deneyime açıklık kişilik özelliğinin, dilin kullanım ve öğreniminde dil öğrenim strateji seçiminin anlamlı bir rolünün olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlar, dil öğrenim ve öğretimi ve dil eğitiminde kişili kavramının rolünü anlama açısından önemli uygulamalı ve pedagojik sonuçlar sağlamaktadır.

Keywords
Boşnak, kişilik, dil öğrenim stratejileri, deneyime açıklık

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri