Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


PÎRÎ MAHLASLI ŞAİRLER VE DERVİŞ İSA PÎRÎ
Biyografik kaynaklarda Pîrî mahlas veya ismi ile kaydedilmiş altı şair bulunmaktadır. Bu şairler; Pîrî Mehmed Paşa, Ramazanzade Pîrî Paşa, Pîr Ahmed Efendi, Pîrî Mehmed Efendi, İsmail Pîrî Efendi ve Derviş İsa Pîrî’dir. Pîrî Mehmed Paşa: Sadrazamlığa kadar yükselmiş bir devlet adamıdır. Şiirlerinde Pîrî mahlası yanında Remzî mahlasını da kullanmıştır. Ramazanzade Pîrî Paşa: Çeşitli vilayetlerde sancak beyi ve beylerbeyi olarak görev yapmıştır. Şiirlerinde Riyaz? mahlasını kullanmıştır. Pîr Ahmed Efendi: Pîrî Reis diye tanınmıştır. Müderrislik ve kadılık yapmıştır. Alim bir kişi olarak tanınır. Kaynaklarda Türkçe’ye manzum çevirisi olduğu yazmaktadır. Şiirlerinden örnek yoktur. Pîrî Mehmed Efendi: Müderrislik ve kadılık yapmıştır. Kaynaklarda şairliği övülen Mehmed Efendi aynı zamanda usta bir hattat olarak tanınmıştır. İsmail Pîrî Efendi: İstanbulludur. Katiplik yapmıştır. Şair olduğu belirtilir. Şiirlerinden örnek yoktur. Derviş İsa Pîrî: Derviş Pîrî ve Pîrî Dede olarak anılır. Şam ve Halep civarında yaşamıştır. Mevlevî bir şair olarak tanınır. Şiirleri beğenilen bir şairdir. Mecmualara birçok şiirinin girmiş olmasından dolayı divan sahibi olduğu söylenebilir. Ancak böyle bir esere kütüphane kayıtlarında rastlanmamıştır.

Keywords
Pîrî, İsa Çelebi, Derviş Pîrî, Pîrî Dede, Divan Şairleri.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri