Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


NESNE KONUMUNDAKİ SIFAT CÜMLECİKLERİNİN SÖZ DİZİMSEL ÇEŞİTLİLİĞİ: KARŞILAŞTIRMALI DİL BİLİMSEL BİR BAKIŞ
Sıfat tümceleri ile ilgili araştırmalarda önemli gelişmeler yaşanmasına rağmen, bu cümlecik tipleri hala kuramsal, gelişimsel, uygulamalı ve bilişsel dil bilim alanlarında çözülmesi zor bir alan olarak görülebilir. Sıfat tümceleri hem bilişsel hem de etno-söz dizimi seviyesinde farklı süreçleri gerektirdiği için karmaşık yapılar olarak tanımlanabilir. Bu çalışma dört farklı dil ailesinden altı dile dayanarak nesne konumundaki sıfat tümcelerini incelemeyi hedeflemektedir. Çukurova Arapçası, İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça ve Türkçe dilleri analiz edilmiştir. Evrenselleri sorgulamak için sıfat tümceleri ile ilgili sözdizimsel varyasyonları göstermek önemlidir, çünkü sözdizimsel varyasyonları dikkate almamak, belirli dilbilim kuramlarında ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Araştırmanın bulguları, aynı aileden gelen aynı dillerin bile sözdizimsel varyasyonlarını gösterdiğini göstermektedir. Her dil kendine özgü nesne konumundaki sıfat tümceleri yapısına sahiptir. Bu varyasyonlar, konstruksiyonist bir anlayış içerisinde sınıflandırılmalıdır.

Keywords
Söz dizimi, nesne konumundaki sıfat cümlecikleri, söz dizimsel varyasyon, konstrüksiyon

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri