Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ BAĞLAMINDA SÖZ EDİMLERİ BAŞARI KOŞULLARI VE GERÇEKLEŞTİRME BİÇİMLERİNE YÖNELİK BİR KARŞILAŞTIRMA
Bu çalışmada Searle’e göre, söz edimleri başarı koşullarının, söz edimlerinin anlamlarını sınırlandırdığı kuramından hareketle, birinci dil olarak Türkçe konuşurlarıyla bir çalışma yapılmış; söz edimini gerçekleştirdikleri dil kullanımlarına (gerçekleştirme biçimleri) ve söz edimlerinin bağlamlarına ulaşılmıştır. Ulaşılan söz edimleri bağlamlarından hareketle, birinci dil konuşurlarının söz edimlerinin başarı koşullarının farkında olup olmadıkları araştırılmıştır. Öte yandan, yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin bu başarı koşullarını kullanıp kullanmadıklarına bakılarak yöneltici söz edimlerini nasıl anlamlandırdıkları incelenmiş ve birinci dil olarak Türkçe konuşurlarının kullanımlarına kıyasla gerçekleştirme biçimi açısından ne kadar hata yaptıkları bulgulanmıştır. Sonuç olarak, birinci dil konuşurları ile yapılan konuşma tamamlama testinde söz edimleri gerçekleştirdikleri biçimler ülküsel kabul edildiğinde, yabancı dil konuşurlarının söz edimlerinde hatalar olduğu ve söz edimleri başarı koşullarını birinci dil konuşurları kadar yansıtmadıkları bulgulanmıştır. Bunun nedeninin aldıkları eğitimlerde söz edimlerinin bağlama dayalı açık öğretiminin gerçekleşmemesi olduğu düşünülmektedir. Bununla beraber, katılımcılardan söz ediminin bağlama dayalı gerçekleştirilmesi istendiğinde, daha çeşitli gerçekleşme biçimleri (doğrudan, sözlüksel, kipsel, dilek, şart ve adlaştırma vb.) kullandıkları, söz edimlerinin nedenlerini ve istedikleri şeye olan ısrarlarını bildirdikleri ve daha yüksek oranda incelik ve doğrulama ifadelerine başvurmuş oldukları görülmüştür. Bu araştırmada, ikinci dil öğrenimi, edimbilimsel aradil, iletişim yetisi kuram ve kavramları çerçevesinde tarama tabanlı nitel bir yöntem izlenmiştir.

Keywords
söz edimleri, söz edimi başarı koşulları, gerçekleştirme biçimleri, yabancılara Türkçe öğretimi

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri