Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KISA HİKAYELERDE ANLAM ÜRETİM SÜRECİ ÜZERİNE: HWANG SUNWON’UN “TURNALAR”’INA GÖSTERGEBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM
Anlamlama yaklaşımı olarak göstergebilim, bir sanat eserindeki anlam oluşumunu ortaya çıkartmayı mümkün kılmaktadır. Her bir eserde, göstergelerin dizgeleşmesi sonucu ortaya çıkmış kendine özgü bir anlam evreni vardır. Bu durum yazınsal eserler içinde geçerlidir. Bununla birlikte, göstergebilim ve yazın arasında ki oldukça etkin ilişki, yazınsal göstergebilim adında disiplinler arası bir yaklaşımın da ortaya çıkmasını sağlamıştır. Anlatılardaki anlam üretim süreci de bu yaklaşımla incelenebilir. Ancak, yazınsal göstergebilimin kendine özgü kural, kavram ve özellikleri, ele aldığı anlatının anlamsal düzenlenişini ortaya çıkarmak ve metindeki anlamın üretim süreçlerini farklı anlam katmanlarına inerek açıklamak isteyen uygulayıcıların önünü kesmektedir. Bu yüzden bu çalışmanın amacı yazınsal metinlerin analizinde göstergebilimin uygulanmasını ve bu yönteme ait terminolojinin daha anlaşılır hale getirilmesini sağlamaktır. Bunun sağlamak için çalışmada, popüler bir Kore kısa hikâyesi seçilmiştir. Yazınsal göstergebilim sınırları içinde, hikâyedeki anlam üretim sürecinin aydınlatılması üzerine yoğunlaşılmıştır. Hikâyenin incelenmesi sonucu ortaya çıkan bulgular ışığında, hikâyenin savaş zamanına ait zıtlıklar üzerine kurgulandığı söylenebilir. Bu zıtlıklar, memleketini terk etmek/memleketinde kalmak – ölüm/yaşam – özgürlük/tutsaklık – ya da görev/arkadaşlık şeklinde özetlenebilir. Aynı zamanda, hikâyedeki bu mevcut zıtlıklar, hikâye ve gerçek hayat arasında var olan bağlantılar olarak düşünülebilir.

Keywords
eyleyen şeması, Cranes, Hwang Sunwon, yazınsal göstergebilim, göstergebilimsel kare, göstergebilim

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri