Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BİR EDİMBİLİMSEL BELİRTEÇ OLARAK ANADİL VE YABANCI DİL SÖYLEMİNDE ‘I THİNK’ KULLANIMINA DERLEM ÇIKIŞLI YAKLAŞIM
Sözce içerisindeki diğer sözdizimsel unsurlarla zayıfça ilişkilendirilen edimbilimsel belirleyiciler birçok işlevi yerine getiren edimbilimsel unsurlardan bir tanesidir. Günlük konuşmalarda karşılaşılan birçok edimbilimsel belirleyiciler arasında I think anadil ve yabancı dil söyleminde en yaygın olan belirleyicilerden birisidir. Bu yüzden, bu çalışmanın amacı bir edimbilimsel belirleyici olarak I think’in kullanımlarını ve işlevlerini ortaya çıkarmak ve İngilizce öğrenen Türk bireylerle anadili İngiltere İngilizce’si olan bireyleri bu bağlamda karşılaştırmak olmuştur. I think’in her iki grupta da kullanımını araştırmak için derlem çıkışlı bir yaklaşım benimsenmiş ve Wordsmith Tools 6.0 yazılımı vasıtasıyla bütüncül okuma yöntemiyle belirlenen işlevler üzerinden bir sınıflandırmaya gidilmiştir. Elde edilen sonuçlar ışığında, I think’in işlevleri kaçınma, vurgulama, yapısal, değerlendirme ve etkileşimsel alanlarda sınıflandırılmıştır. Log likelihood testi kullanılarak gruplar arasında I think’in bir belirleyici olarak kullanım sıklıklarında ve işlevsel çeşitliliklerinde bir fark olup olmadığı incelenmiştir. İstatistiksel test sonuçları belirleyicinin kullanım sıklıkları açısından gruplar arasında bir fark oluşturmadığını göstermiştir. Ancak, işlevsel dağılımlarda gruplar arasında farklılıklar gözlemlenmiştir.

Keywords
Derlem çıkışlı yaklaşım, işlevsel çözümleme, edimbilimsel belirleyici, I think.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri