Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


AÇIK UÇLU SINAVLARLA ÇOKTAN SEÇMELİ TEST SINAVLARININ KARŞILAŞTIRILMASI TEST SINAVLARININ YAZMA BECERİSİNE ETKİSİ
Bu araştırma “Yüksekokul Kurumları Sınavı”na (YKS) girecek lise son sınıf öğrencilerinin, okuma-anlama-yazma becerilerini tespit etmek ve çoktan seçmeli test sınavlarının yazma becerilerine etkisini incelemek için yapılmıştır. Problem: Türkiye’deki üniversiteye giriş sınav sistemi öğrencilerin yazma becerilerini ölçmemektedir. Çoktan seçmeli test şeklinde yapılan Türkçe sınavlarında ağırlıklı olarak öğrencilerin okuma-anlama becerisi ölçülmektedir. Acaba öğrencilerin çoktan seçmeli sınavlardaki başarıları ile açık uçlu sınavlardaki başarı durumları ve yazma becerileri nasıldır? Yöntem: Bu araştırma tarama modeliyle yapılan nicel bir çalışmadır. Katılımcılar: Araştırmanın evreni 2018 yılında üniversite seçme sınavına (YKS) girecek lise son sınıf öğrencileridir. Örneklemi ise Sakarya ilinin genelini temsilen; akademik başarısı en yüksek, orta ve en düşük düzeydeki liselerden seçilen ve araştırmaya katılan toplam 92 öğrenciden oluşmaktadır. Sonuç: Açık uçlu sınavlarda araştırmaya katılan bütün öğrencilerin başarı ortalaması 48,489’dur, çoktan seçmeli sınavlarda ise 81,304’tür. Buna göre çoktan seçmeli sınav ile açık uçlu sınavlarda alınan puanlarda önemli fark bulunmaktadır. Yazma becerisi konularında öğrencilerden büyük çoğunluğunun yetersiz olduğu tespit edilmiştir.

Keywords
Çoktan seçmeli test sınavları, açık uçlu sınavlar, yazma becerisi. YKS

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri