Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Arsin Merkez Ağzında Ünlüler ve Ünlülerle İlgili Ses Olayları
Ağız araştırmaları Türkolojinin ilgi çeken ve çok sayıda bilim insanının üzerinde uğraş verdiği bir disiplindir. İlk çalışmaların büyük ölçüde derleme özelliği göstermesi, daha sonra yapılacak incelemelere yol açmıştır. Bugün ağız araştırmaları büyük ölçüde bir ilin tamamını içermektedir. Bu tür çalışmalar, özellikle genel bilgiler vermesiyle oldukça değerlidir. Türkiye Türkçesi ağızları için düşünüldüğünde il temelli ağız araştırmaları büyük ölçüde tamamlanmıştır. Bu durum, Türkiye Türkçesi ağızları gramerinin hazırlanmasına katkı sunarken aynı zamanda daha dar bölgelerin ayrıca incelenmesi gerektiğini beraberinde getirmektedir. Bu amaçla son zamanlarda özellikle bir ilçenin merkezi veya bazı mahalleleri, tek bir köyden derlemeler esasında yapılan ağız incelemelerine de rastlanır. Bu çalışmada da Trabzon ilinin bütünü içinde yalnız bir ilçenin merkeze bağlı bazı mahallelerinden derlenen metinler esas alınmıştır. Trabzon ili, kendi içinde iki ağız grubuna ayrılarak Türkiye ölçeğinde Kuzeydoğu grubu içinde değerlendirilen bir ağız yöresidir. Bölge ağızlarıyla ilgili şimdiye kadar yapılan çalışmaların büyük bölümü Trabzon’un bütününü kapsayacak şekildedir. Bu çalışmaların önemli olduğuna ve büyük bir boşluğu doldurduğuna şüphe yoktur; ancak ilçe, köy ve mahalle ağızları da ayrıntılı olarak yeniden incelenebilir. Zira kapsamlı çalışmalarda genellikle küçük yerleşim alanlarıyla ilgili derlemeler sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada Arsin ilçe merkezinden derlenen metinler esasında ünlüler ve ünlülerle ilgili değişmeler üzerinde durulmuştur. Elde edilen veriler yöreyle ilgili daha önce yapılan çalışmalarla mukayese edilerek dikkatlere sunulmuştur. Çalışmanın sonunda incelemeye kaynaklık eden metinlerden örneklere de yer verilmiştir.

Keywords
Ağız araştırmaları, Trabzon, Arsin, merkez ağzı, ünlüler

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri