Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE AKTİF ÖĞRENMENİN ÜRETİCİ BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİNE ETKİSİ
Bu çalışmada aktif öğrenmenin yabancı dil olarak Türkçe 4. sınıf düzeyinde konuşma ve yazma becerisinin geliştirilmesine etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemi, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Ankara ili Altındağ ilçesi Fatih Sultan Mehmet Geçici Eğitim Merkezindeki (GEM) ilkokul 4. sınıf düzeyinde eğitim gören (N:34) Suriyeli kız öğrencilerdir. Bu araştırmada karşılaştırma gruplu ön test-son test modeli kullanılmıştır. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretilmesinde aktif öğrenme yaklaşımının üretici becerilerin gelişimine ve öğrenci başarısına etkisini ölçebilmek için bir Türkçe başarı sınavı geliştirilmiştir. Deney sürecinde 12 hafta boyunca aynı müfredat dâhilinde deney grubuna aktif öğrenme yaklaşımına göre ders modülleri uygulanırken, kontrol grubunda ise geleneksel öğretim yöntemi uygulanmıştır. Bulgulara göre geleneksel yaklaşım ile derslere devam eden kontrol grubunun deney öncesi yazma becerisi ortalama puanı x¯:3.14 iken deney sonrası x¯:5.71 olmuştur. Aktif öğrenme yaklaşımı ile derslere devam eden deney grubu deney öncesinde yazma becerisi ortalama puanı x¯:4.10 iken deney sonrasında x¯:10.75 olarak saptanmıştır. Analiz sonuçlarına göre yazma becerisinin gelişimi ve başarısı üzerindeki etki düzeyi deney grubu lehine anlamlıdır [F(1-32) = 29.229; p<.05]. Kontrol grubunun deney öncesi konuşma becerisi ortalama puanı x¯:2.64 iken deney sonrası x¯:5.35 olmuştur. Aktif öğrenme yaklaşımı ile derslere devam eden deney grubu deney öncesinde konuşma becerisi ortalama puanı x¯:3.10 iken deney sonrasında x¯:7.00 olarak saptanmıştır ve aktif öğrenmenin konuşma becerisinin gelişimi ve başarısı üzerindeki etki düzeyi deney grubu lehine anlamlıdır [F(1-32) = 4.275; p<.05]. Sonuç olarak aktif öğrenme yaklaşımına göre yapılandırılmış yabancı dil olarak Türkçe 4. sınıf düzeyi derslerinin konuşma ve yazma becerisinin geliştirilmesinde ve öğrenci başarısında etkili olduğu belirlenmiştir.

Keywords
Aktif öğrenme, üretici beceriler, Suriyeli öğrenciler, yabancı dil olarak Türkçe, konuşma, yazma.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri