Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ALMANCA DERSİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
Günümüz dünyasında en az bir yabancı dili öğrenme ve bilmenin önemi giderek artmaktadır. Artık bir yabancı dil bilmek yetmemekte, insanlar birden fazla yabancı dil öğrenme ihtiyacı ve zorunluluğunu hissetmektedirler. Nitekim Avrupa’da birden fazla yabancı dil bilmek ayrıcalıklı bir durum olmaktan çıkmıştır. Ülkemizde 2004 yılında Avrupa Birliği uyum standartları çerçevesinde ikinci yabancı dil olarak Almanca öğretim programlarına dâhil edilmiştir. Bu araştırmanın amacı lise öğrencilerinin Almanca dersi kavramına ilişkin görüşlerini metaforlar yoluyla belirlemektir. Çalışma grubu 2017-2018 eğitim öğretim yılı ikinci yarıyılında Elazığ ilinde beş ayrı lisede öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Elazığ ili merkezinde beş eğitim bölgesi bulunmaktadır. Her bir eğitim bölgesinden birer lise seçilmiştir. Her bir lisenin 1., 2., 3. ve 4. sınıflarından öğrenciler araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırmanın verileri “Almanca dersi………..e/a benzer, çünkü……………………..............” şeklinde hazırlanmış bir form ile toplanmıştır. Formlar öğrencilere sınıflarında elden dağıtılmış ve doldurmaları için belirli bir süre verildikten sonra yine aynı yolla toplanmıştır. Öğrencilerden Almanca dersine ilişkin düşündükleri ilk metaforu yazmaları istenmiştir. Öğrenciler metafor formunu tamamladıktan sonra kendilerinden Almanca dersine ilişkin geliştirdikleri metaforun gerekçesini yazmaları istenmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Almanca dersine ilişkin geliştirilen metaforlar çeşitli kavramsal kategorilere ayrılmıştır. Olumlu ve olumsuz metaforlar belirlenmiştir. Araştırma ile elde edilen bulgulara dayalı olarak Almanca dersine ilişkin çeşitli önerilerde bulunulmaktadır.

Keywords
Almanca, lise, lise öğrencisi, metafor

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri