Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE OKUMA METİNLERİNİN SADELEŞTİRİLMESİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİ ÖRNEĞİ
Metin sadeleştirme dil öğretiminde sıklıkla başvurulan bir tekniktir. Hedef dile ait, ana dil konuşurlarına yönelik hazırlanan okuma metinlerinin yabancı dil / ikinci dil öğretiminde kullanılması metin sadeleştirmenin en önemli nedenidir. Krashen’ın anlaşılabilir girdi kuramına göre, dilsel girdinin “anlamlı” olması, öğrenicileri hedef dilin iletişim ortamlarının doğal bir üyesi olmasını sağlamaktadır. Bu da, öğrenicilere sunulan dilsel girdinin, öğrenicilerin bilgilerinin bir adım önünde olmasıyla mümkündür. Bu nedenle, dilsel girdi türlerinden biri olan okuma metinlerinin metin sadeleştirme teknikleriyle yabancı / ikinci dil öğrenim / edinim sürecinin bir parçası olması sağlanmaktadır. Bu çalışmada, Gazi Üniversitesi Yabancılara Türkçe Öğretim Setinde yer alan okuma metinleri incelenerek, otantik (özgün) materyallerin kullanım sıklığı araştırılmıştır. Otantik (özgün) ve materyal geliştiriciler tarafından oluşturulmuş metinlerin dil seviyelerine göre farklı yönlerden sadeleştirildiği tespit edilmiştir. Metinlerin içerik, biçim bilgisi, söz varlığı ve söz dizimi bakımından dil seviyelerine ve hedeflenen kazanımlara göre sadeleştirildiği görülmüştür.

Keywords
Yabancılara Türkçe öğretimi, metin sadeleştirme, dil öğretiminde okuma metinleri

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri