Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


STORYBİRD UYGULAMASININ 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YARATICI YAZMA BECERİLERİNE VE YAZMAYA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ
Bu çalışmada öğretim teknolojilerinin Türkçe derslerindeki kullanımına yönelik örnek uygulama yapılmıştır. Araştırmanın problem cümlesi “Öğretim teknolojilerinden (Web 2.0) Storybird uygulamasının 5. sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerine ve yazmaya yönelik tutumlarına etkisi nedir?” şeklinde oluşturulmuştur. Çalışmada bir öğretim teknolojisi olan Storybird uygulamasının Türkçe dersi kapsamında 5. sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerine ve yazmaya yönelik tutumlarına etkisi araştırmak amaçlanmıştır. Bu temel amaca ulaşmak için İstanbul’un Maltepe ilçesinde bir ortaokulunun 5. sınıf seviyesindeki iki farklı şubesinde yer alan 44 kişilik öğrenci grubu ile çalışılmıştır. Araştırma, aynı olguya ilişkin nicel ve nitel yöntemlerin bir arada kullanıldığı karma yöntem desenlerinden açımlayıcı sıralı desen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın nicel aşaması, ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desende desenlenmiş; nitel aşamasında deney grubu öğrencilerine araştırmacı tarafından hazırlanan “Storybird Uygulaması ile Yaratıcı Yazma Çalışmaları Öğrenci Görüşme Formu” ile Storybird uygulamasıyla gerçekleştirilen yaratıcı yazma çalışmalarına dair görüşleri alınmıştır. Sürece dayalı 13 haftalık uygulama sonunda bir öğretim teknolojisi olan Storybird uygulamasının 5. sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerini geliştirdiği (t=-13,691, p=0,000<0,05) ve öğrencilerin yazmaya yönelik olumlu tutum geliştirdikleri (t=2,064 p=0,018<0,05) görülmüş, araştırma sonuçları öğrenci görüşleriyle de desteklenmiştir. Bu doğrultuda öğretim teknolojilerinin yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesinde yaygınlaştırılarak kullanılması önerilmiştir.

Keywords
Yaratıcı Yazma, Öğretim Teknolojileri, Storybird Uygulaması

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri