Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE AKIL METAFORLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Bu çalışmada, Türkiye Türkçesinde içerisinde akıl sözcüğü geçen deyimler (akla sığmamak, akıl süzgecinden geçirmek, aklı almamak, aklı durmak, aklı kesmek gibi) incelenerek, akıl kavramının nasıl görselleştirildiği ve bunun sonucunda da nasıl metaforlaştırıldığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın veri tabanında toplam 102 adet deyim bulunmaktadır. Bunların büyük bölümü (93 adedi) Türk Dil Kurumu’nun web sayfasında on-line kullanıma açık olan Güncel Türkçe Sözlük’ün taranmasıyla belirlenmiştir (erişim tarihi: 30.07.2018). Çalışmanın kuramsal tabanını Zaltman-Zaltman (2017) oluşturmaktadır. Buna göre, çalışmada, kişisel gözlem yöntemiyle, ilk olarak her bir deyimle elde edilen alt metaforik önermeler çıkarılmış, ardından bu alt önermeler belirli üst çerçevelere (yüzey metaforlar, metaforik temalar ve derin metaforlar) yerleştirilmiştir.

Keywords
akıl, deyim, anlambilim, metafor, Türkiye Türkçesi

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri