Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ŞARKILARLA NOKTALAMA İŞARETİ ÖĞRETME ETKİNLİĞİNİN 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN NOKTALAMA İŞARETLERİNİ KULLANMA BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
İnsanların arasında anlaşmayı sağlayan, kültürün en önemli taşıyıcısı dildir. Anne karnında edinilmeye başlayan ana dil, çevre ve okulla şekillenir. Türkçe dersinde belli kazanımlar doğrultusunda aşama aşama verilmeye çalışılır. Bu araştırmada konuşma becerisindeki vurgu ve tonlamaları yazma becerisinde göstermenin en etkili yolu olan noktalama işaretlerinin şarkılarla öğretilmesindeki etkisi incelenmiştir. Birçok kuraldan oluşan noktalama işaretleri şarkıların ritmik özelliği kullanılarak öğretilmeye çalışılmıştır. Bu araştırmanın amacı planlanmış etkinlikler içeren şarkılarla noktalama işareti öğretme etkinliğinin 8. sınıf öğrencilerinin noktalama işaretlerini kullanmaya yönelik akademik başarılarına etkisini tespit etmektir. Verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında nicel araştırma yöntemlerinden ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Kütahya ilinin Tavşanlı ilçesindeki bir devlet okulunda öğrenim görmekte olan 8-A ve 8-B sınıfı deney ve kontrol gruplarında bulunan 50 8. sınıf öğrencisi ile birlikte gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubuna ön test, son test ve kalıcılık testi olarak noktalama işaretleri başarı testi uygulanmıştır. Her gruba bestelemeleri gereken noktalama işaretlerinin görevleri dağıtılmış 1 hafta süre tanınmıştır. Kontrol grubuna düz anlatım yapılmış, deney grubuna ise noktamla işareti şarkılarla öğretilmiştir. Yapılan son test ve kalıcılık testi sonucunda deney grubunun daha başarılı olduğu görülmüştür. Genellikle yabancı dil eğitiminde kullanılan şarkılardan eğitimin her alanında faydalanmak gereklidir. Şarkılar sadece akılda kalıcılığıyla değil; derslerin eğlenceli geçmesinde ve öğrencilerin motivasyonunun artmasında da etkilidir.

Keywords
Noktalama işaretleri, şarkılar, Türkçe öğretimi

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri