Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SPOR DİLİ VE ÇEVİRİSİ
Spor kendine özgü yapı, işleyiş, teknik ve özel sözvarlığıyla diğer alanlarından ayrılır. Her spor dalının da kendine ait bir jargonu, klişesi, hatta argosu vardır. Bu zengin sözvarlığı spor haber, yorum ve metinlerine yansır. Spor dili canlı, somut ve imgeseldir, deyimsel, eğretilemeli ifadeler içerir. Spor dilinin tasarruflu ve yoğunlaştırılmış bir sözvarlığı vardır. Spor dili yaratıcıdır. Spor dilinde doğası gereği sıklıkla İngilizceden alınan ödünçleme sözcüklere rastlanır. Spor terimleri günceldir. Spor günlük hayata yerleştikçe, benimsendikçe, terimleri de günlük dilde yayılır. Teknoloji spor terimlerinin yayılmasında en önemli etkenlerden biridir. Spor dili sözlü ve sözsüz iletişim biçimleri içerir. Spor haber metinlerini anlamak dilsel ve kültürel bir sportif arka planı gerekli kılarken, çevirmek de üst düzey bilişsel bir yeti gerektirir kanısındayız. Bu bakımdan, çeviri eğitiminde basın çevirisinin özel alanlardan birini oluşturan spor haber metinlerine ayrı bir yer verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu noktadan hareketle, çalışmada kaynak dilde spor haber metinleri metin türü, yapısal, (kip-zaman-görünüş, eksiltili anlatımlar, ad türetme); anlamsal (örtmece, ödünçleme, kısaltmalar) ve kültürel (jargon, klişe, argo, söz sanatları, atasözü ve deyimler) açıdan incelenmiş ve çevirilerinde karşılaşılan zorluklar belirlenmeye çalışılmıştır. Çeviride iletişimsel yaklaşım çerçevesinde dilsel iletişim, dilsel iletişimin kurucu terimleri, dilin işlevleri ve telafi yöntemine yer verilmiştir. Sonuç olarak, spor haber metinlerinin çevirisinde telafi yönteminin uygun olacağı düşünülmüştür.

Keywords
Spor Dili, Çeviri, Çeviride İletişimsel Yaklaşımı, Telafi Yöntemi.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri