Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YABANCILARA TÜRKÇE DEYİM VE ATASÖZÜ ÖĞRETİMİNDE KULLANILABİLECEK BİR ARAÇ: TARKAN ŞARKILARI
Atasözü ve deyimler bir milletin kültürel unsurlarıdır. Alanyazın incelendiğinde yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarındaki deyim ve atasözleri üzerine araştırmalar yapıldığı görülmektedir. Yabancılara Türkçe deyim ve atasözü öğretiminde genellikle metinlerden yararlanılmıştır. Şarkıların deyim ve atasözü öğretiminde kullanılması ise öğrencinin tekrar etmesi, çevresinden duyması ve daha kolay hatırlayabilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu doğrultuda çalışmada yabancılara Türkçe deyim ve atasözü öğretiminde kullanılabilecek bir araç olduğu düşünülen Tarkan şarkılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Tarkan’ın sekiz albümündeki seksen bir şarkı dinlenerek yazıya geçirilmiş ve incelenmiştir. Şarkılarda yer alan deyim ve atasözleri tek tek Türk Dil Kurumunun “Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü”nden iki araştırmacı tarafından ikişer kez kontrol edilerek analizin geçerliği ve güvenirliği sağlanmıştır. Tarkan’ın sekiz albümünde 406 tane deyim olduğu tespit edilmiştir. Deyimlerin en çok yer aldığı albüm Metamorfoz albümüdür. Bu albümde 111 adet deyim kullanılmıştır. Sekiz albümde ise toplamda 22 adet atasözünün kullanıldığı belirlenmiştir. En çok kullanılan 11 atasözü ile yine Metamorfoz (E) adlı albümün olduğu görülmektedir. Tarkan’ın pek çok albümüyle birlikte özellikle Metamorfoz albümünün yabancılara Türkçe deyim ve atasözü öğretiminde kullanımının oldukça faydalı olacağı ve şarkılar sayesinde pek çok deyim ve atasözünün eğlenceli bir şekilde öğretilebileceği düşünülmektedir.

Keywords
Yabancılara Türkçe öğretimi, deyim, atasözü, şarkı

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri