Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÇOCUK KİTAPLARINDAKİ YAKLAŞIMLARIN İNCELENMESİ
Dünyamızda çocuk kitaplarının uzun ve zengin bir geçmişi vardır. Önceleri çocuk kitaplarında edebi ve ahlaki anlayışa önem veriliyordu. 19. yüzyıldan sonra bu anlayış değişmiş, yerini çocuk kitaplarının geliştirici ve eğitici yönü almıştır. Günümüzde çocukların dil, zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel becerilerinin geliştirilmesi üzerinde durulmaktadır. Böylece çocuğun iyi okuyucu olmasına, kendini geliştirmesine ve yaşam boyu öğrenmesine odaklanılmaktadır. Bu amaca ulaşmak için çocuk kitaplarının özenle hazırlanmasına çalışılmaktadır. Çocuk kitapları hazırlanırken çeşitli yaklaşımlar kullanılmaktadır. Bunlar tarihsel, sosyolojik, psikolojik ve eğitim yaklaşımı olmak üzere dört grupta toplanmaktadır. Araştırmada çocuk kitaplarında izlenen yaklaşımların saptanması amaçlanmıştır. Bu amaçla ele alınan on kitap betimsel analiz yoluyla incelenmiştir. Araştırma sonunda kitapların yarısında sosyolojik ve psikolojik yarısında ise davranışçı eğitim yaklaşımının esas alındığı ortaya çıkmıştır. Çağdaş öğretim yaklaşımları, değişen yaşam koşulları göz önüne alınarak hazırlanması gereken çocuk kitaplarındaki yaklaşımların güncel olmadığı görülmüştür. Çocuk kitaplarının yaklaşımları ile ilgili detaylı ve geleceğe yönelik çalışmaların yapılması önerilmiştir. Araştırmanın öğretmen adaylarına, çocuk kitabı yazarlarına ve eğitimcilere katkı sağlaması beklenmektedir.

Keywords
Çocuk kitapları, yaklaşımlar, eğitim

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri