Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİNİN İNCELENMESİ
Bu araştırmanın amacı, ortaokul çağındaki çocukların okudukları metinleri Yenilenmiş Bloom Taksonomisine (YBT) göre nasıl anladıklarını belirlemektir. Çalışma grubu olarak, iki ortaöğretim okulundaki 200 sekizinci sınıf öğrencisi seçildi. Uygulama öncesi yapılan literatür taraması sonucunda, Türkiye'de ortaöğretim çağındaki çocukların okuduğunu anlama becerilerinin bilişsel süreçlere göre incelenip değerlendirildiği çok az sayıda çalışma olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, bu araştırmaya ihtiyaç duyulmuştur. Araştırmada bulguları elde etmek için bir başarı testi geliştirilmiştir. Geliştirilen bu başarı testi, uzman görüş ve değerlendirmeleri sonucu tamamlanmıştır. Başvuru için gerekli izinler alındıktan sonra uygulama sürecine geçilmiştir. Uygulamada katılımcılara önce Kişisel Bilgi Formu, sonra YBT'ye göre hazırlanan Okuduğunu Anlama Başarı Testi verilmiştir. YBT’ye göre hazırlanan Okuduğunu Anlama Başarı Testi puanlarının cinsiyete, iki dilli ve tek dilli olma değişkenlerine göre değişip değişmediğini belirlemek için bağımsız grup t-Testi kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda cinsiyetin ve konuşulan dilin (iki dilli-tek dilli) sayısının okuduğunu anlama becerisini etkilediği görülmüştür. Ayrıca, çocukların okuduğunu anlama becerilerinin bilişsel süreçlere göre değiştiği tespit edilmiştir.

Keywords
Bilişsel süreç öğrenci, okuduğunu anlama becerisi, YBT.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri