Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TARAMA SÖZLÜĞÜ’NDE GEÇEN TARIM ADLARI
İnsanlık tarihinin dönüm noktası olan tarım; insanları tüketiciden üretici konumuna getirmesi, yerleşik hayata geçirerek bir topluluk halinde yaşamalarına sebebiyet vermesi bakımından önemlidir. Toplumların yaşayış biçimleri dilleriyle eş değerlik gösterir. Dil; kültürün devamlılığını ve aktarımını sağlayan, konuşurlarının duygu ve düşüncelerini yansıtan önemli araçtır. Dil, devamlılığın haricinde bir milletin geçmişten günümüze; yaşayışlarını, düşünüşlerini veren önemli göstergedir. Toplumlar karşılaştıkları ve yaşadıkları durumlara göre dillerini şekillendirmişlerdir. İhtiyaç dâhilinde toplumlar dillerine yeni sözcükler türetmişlerdir. İnsanlar bildikleri nesneleri tanımlayarak onları dil hazinelerine katmıştır. Her milletin söz varlığında yaşadıkları coğrafyanın, iklimin izleri vardır. Yaşadığı coğrafya itibarıyla büyük oranda hayvancı bir topluluk olan Türklerin tarımla da uğraştıklarını eski kaynaklardan edindiğimiz bilgilerden anlayabiliyoruz. Tarımla uğraşan çiftçi grubunun olması, yeme-içme kültüründe tarımdan elde edilen ürünlerin yer alması, sulama kanalları ve araç-gereçlerin söz varlığında yer edinmiş olmasından eski Türklerin tarım hakkında bilgi sahibi olduğunu anlayabiliyoruz. Dil, kültürün bir yansıması olduğu için bu makalenin girişinde öncelikle eski Türklerin tarım kültürüne ve Tarama Sözlüğü ve hakkında yapılan çalışmalardan bahsedildikten sonra Tarama Sözlüğü’ ndeki “tarım” yansımaları tespit edilecektir. Tarama Sözlüğü’ndeki tarım temasına dâhil olan sözcüklerinin kökenleri tespit edilecek ve sözcüklerin oluşum yollarına bakılacaktır. Tarama Sözlüğü esas alınarak yapılan bu çalışmada tarımın; Tarama Sözlüğü’ndeki söz varlığına katkısı tespit edilecek, köken tespiti yapılacak, sözcüklerin oluşturulma yollarına bakılacak ve Derleme Sözlüğü’ndeki tarım sözcükleriyle karşılaştırılacaktır.

Keywords
Tarama Sözlüğü, Derleme Sözlüğü, söz varlığı.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri