Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


GARİP BİR ARAPÇA MANZUM FIKHİ MUAMMA
Çeşitli ima ve işaretlerle anlatılmış söz demek olan muamma genellikle manzum biçimde yazılmıştır. Bir zeka ürünü olan muamma metinleri zeka, çabuk kavrayışlılık ve çeşitli bilgilerle donanımlı olmayı da gerektirmektedir. Şiirde edebî bir sanat olarak uygulanan muamma ile birçok ismin künhüne vakıf olunmakta, kıvrak ve parlak düşüncelere zemin hazırlanmaktadır. Muamma metinlerinin makul düzeyde düzenlenmesi ve hiç çözülememe gibi bir özelliğe sahip olmaması beklenmiştir. Bir edebî tür olmakla beraber fetvâ kitaplarında da bazı fıkhî konuların manzum muamma biçiminde ortaya konulduğuna şahit olunmaktadır. Osmanlı fetvâ kitaplarında Arapça bir kıta şeklinde böyle bir örnek geçmekte olup bir nüshada bu muammayı çözemeyenin imametinin caiz olmadığı belirtilmiştir. Bu muamma, günlük hayatta en sık karşılaşılan fıkhi konuların daha etkili kavranmasında muamma kültürünün yerini ve önemini de ortaya koymaktadır. İncelediğimiz yüzlerce şiir, fevaid ve fetvâ mecmuasında söz konusu anonim manzum muammanın çeşitli şekillerde karşımıza çıktığı ve bazı kitaplarda sadece metni yer alırken bazılarında uzun şerhlerle açıklandığı görülmektedir. Bazı mecmualarda da bu muammanın önemi üzerinde durulup Türkçe tercümesi de manzum biçimde verilmiştir. Bu makalede bu Arapça manzum ve anonim muamma, geçtiği nüshalardaki şerh ve açıklamalarıyla birlikte analitik ve karşılaştırmalı biçimde ortaya konulmaktadır.

Keywords
Muamma, Arapça, fıkıh, manzum, anonim.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri