Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖĞRETMENLERİN SÖZEL OLMAYAN DAVRANIŞLARININ SINIF YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
İletişim eğitimde önemli bir yere sahiptir. Hem öğretmenler hem de öğrenciler ders içerisinde sözel ve sözel olmayan iletişimi kullanırlar. Öğretmenin sınıf içerisinde baskın bir rolü olması nedeniyle, öğretmenlerin sözel olmayan davranışlarının öğretimin etkinliği üzerinde önemli bir rolü vardır. Bu nedenle, bu çalışma Türkiye’de üniversite düzeyinde İngilizce derslerinde öğretmenlerin sözel olmayan davranışalarının sınıf yönetimi üzerindeki etkilerini ele almaktadır. Araştırma öğretmenlerin sınıf yönetimi algısı ve öğrencilerin öğretmenlerin sözel olmayan iletişim stratejilerine karşı tutumlarını incelemektedir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden vaka çalışması kullanılmıştır. Çalışma grubu 6 öğretmenden oluşmaktadır. Veriler görüşme ve gözlem yoluyla toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenler sınıf yönetimini huzurlu bir ortam, saygı ve sözel olmayan iletişim olarak tanımlamaktadır. Öğretmenler, sözel olmayan davranışları bazı davranışların engellenmesi, bazı davranışların da teşvik edilmesinde kullandıklarını belirtmiştir. Öğrenciler ise sözel olmayan davranışları kabul veya reddetmiştir. Araştırma Türkiye’de yabancı dil öğretimi bağlamında gerçekleştirilmiş ve araştırma sonuçlarına göre pedagojik tartışmalar yapılmıştır.

Keywords
sözel iletişim, sözel olmayan iletişim, sınıf yönetimi, İngilizce öğretimi

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri