Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


L’ENSEIGNEMENT DE LA GRAMMAIRE EN CLASSE DU FLE SELON LA PERSPECTIVE CO-ACTIONNELLE
Bir toplumda yaşayan insanlar birbirleriyle aynı dili kullanarak iletişim kurarlar. İçerisinde yaşadığımız küresel dünya insanları aynı dili, aynı kültürü paylaşmasalar da birbirleriyle iletişime zorlar. Başka bir ifadeyle, her alanda konuşmak, bilgi alış verişinde bulunmak, ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmek, yurtdışında çalışmak için en azından bir yabancı dil öğrenmek gerekir. Günden güne gelişen uluslararası ilişkiler, ulusları kendi anadilleriyle iletişim kurma konusunda yetersiz kılmaktadır. Bu yüzden başka ülkelerin dillerini öğrenme gerekliliği ortaya çıkar. Yabancı bir dili konuşmak, o dili konuşan insanlarla sözel veya yazılı olarak iletişim kurmaktır. O halde, gerekli olan şey harekete geçmektir. “Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni” yabancı dil eğitimi ve öğretimi sırasında ülkeler arasında kolaylıkla dolaşmak, dil öğrenenlerin veya normal vatandaşların hareketliliğini kolaylaştırmak, ülkeler arasında iletişimi ve işbirliğini daha dinamik kılmak, farklı kimlik ve kültürlere saygı göstermek gibi öngörülen amaçları ortaya koyar. Bunun dışında, iş ve karşılıklı anlayış ilişkilerinin geliştirilmesi en iyi şekilde bilgiye ulaşma hedeflenir. Diğer önemli bir nokta ise öğrenenler arasında işbirliğini sağlamaktır. Bu çalışmada, eylem odaklı yaklaşım içerisinde gramer sorununu, görev kavramını, öğrenenin ve öğretenin rolünü incelemeye çalıştık. Çalışma bu belirlediğimiz konular üzerine dayanmaktadır. Ele alınan çalışma nitel olup doküman analizi yönteminden yararlanılmıştır. Belirlenen metot kitaplarının kapsamı geniş olduğundan örneklem olarak gramer konusu ele alınmıştır.

Keywords
Eylem odaklı yaklaşım, Diller için Avrupa ortak başvuru metni, Yabancı dil öğretimi, gramer.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri