Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YABANCI DİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ÖZYETERLİK İNANÇ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Bu araştırmanın amacı yabancı dil öğrenmeye yönelik özyeterlik inançlarını belirleyebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırma, bir üniversitenin İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 466 öğrenciyle yürütülmüştür. Ölçeğin kapsam geçerliliği ve dil ve anlatım açısından uygunluğunu sağlamak için alanında uzman kişilerin görüşlerine başvurulmuştur. Ölçeğin yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. Kaiser- Meyer Olkin (KMO) değeri 0,972 ve Bartlett testi 11833,239 olarak hesaplanmış ve verilerin AFA için uygun olduğu anlaşılmıştır. Yapılan analiz sonucunda ölçeğin 25 maddeden oluştuğu ve toplam varyansın % 52,8’ni açıklayan 3 alt boyutlu bir yapıya sahip olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin faktör yapısını doğrulamak için DFA yapılmış ve uyum iyiliği değerleri ?2/df= 3,903, GFI= 0,841, TLI= 0,926, CFI= 0,934, RMSEA= 0,079 ve SRMR= 0,0370 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin güvenirlik değerlendirmeleri için hesaplanan Cronbach’s alfa güvenirlik kat sayısı 0,977 ve Test-tekrar-test güvenirlik (Pearsonkorelasyon) katsayısı duyduğunu anlama alt boyutu için “.914”, yazılı ve sözlü ifade etme alt boyutu için “.896” ve okuma ve anlama alt boyutu için “.935” olarak bulunmuştur. Bu değerler, bu ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu göstermektedir. Böylece, belirli bir dilin öğrenilmesine yönelik özyeterlik inancının belirlenmesinin ve eğitim kademesinin sınırlandırılmadığı bu ölçek ile farklı gruplar üzerinde araştırmalar yapılabilir.

Keywords
Yabancı Dil Öğrenme, Özyeterlik İnancı, Ölçek Geliştirmei Geçerlik, Güvenirlik

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri